Brede coalitie presenteert mobiliteitswensen

Goede verbindingen in en tussen de steden. Verdere groei van files voorkomen. Extra vervoerscapaciteit realiseren. Het benoemen van een minister, die de regie over de mobiliteit heeft.

Nieuwe technologie inzetten om mensen en goederen slimmer te laten reizen en ten minste 1 miljard aan extra financiële middelen per jaar. Renovatie van het fiscale stelsel. De wensen en eisen van de reiziger/gebruiker van de infrastructuur centraal stellen. Dat is de inzet van de nieuwe brede Mobiliteitsalliantie die haar wensen vandaag presenteert.

Startsein

Deze brede coalitie van zeven partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer geeft vanmiddag in Den Haag het startsein voor een nieuwe beweging. De NS, RAI Vereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN), ANWB, stadsvervoerders GVB, RET en HTM, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) en KNV roepen andere organisaties op om zich ook bij de beweging aan te sluiten. Een gezamenlijk opgesteld manife​st​, dat richting geeft aan de wensen van de vervoersorganisaties, staat centraal. De aangesloten partijen willen de belangen van de reizigers en die van het goederentransport behartigen en daarbij gebruik maken van het enorme potentieel dat we in Nederland tot onze beschikking hebben.

Groei mobiliteit

Met de groei van de economie gaat ook een groei van de mobiliteit gepaard. Maar ons mobiliteitssysteem kan die groei niet aan. De capaciteit van de infrastructuur is ontoereikend. De gebruikers merken dit iedere dag: op de weg, op het spoor en op het fietspad. De vertraging op de weg is nu al fors, maar neemt tot 2021 nog eens toe met 38%. Het aantal reizigerskilometers per trein nam de afgelopen tien jaar, ondanks de crisis, met meer dan 20% toe en het OV-gebruik in de steden steeg ieder jaar met 5%.

Ontwikkelingen

Ook het aantal ongevallen neemt toe, met een stijging van het aantal verkeersdoden en -gewonden tot gevolg. Bovendien lopen we tegen milieugrenzen aan. Trends en ontwikkelingen als verstedelijking en klimaatverandering versterken dit. Terwijl technologische ontwikkelingen en nieuwe vormen van mobiliteit ook kansen bieden.

Kernboodschap

Mobiliteit moet en kan anders; dat is de kernboodschap van deze Mobiliteitsalliantie. Het moet slimmer, eerlijker, flexibeler, groener en veiliger. De komst van een nieuw kabinet is een uitgelezen moment om deze vraagstukken onder de aandacht van de politiek te brengen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt en de Mobiliteitsalliantie wil daarbij graag een gesprekspartner zijn. De aangesloten partijen stellen dat vanaf komende kabinetsperiode ten minste 1 miljard euro extra per jaar beschikbaar zou moeten worden gesteld om Nederland bereikbaar te houden. Geld dat sinds 2010 is bezuinigd op onze infrastructuur is nu hard nodig om de infrastructuur op peil te houden.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur