Commissie moet versneld kunnen ingrijpen bij blokkades

Acties door Franse stakers zorgen voor grote schade transport en handel en overlast voor chauffeurs. TLN wil dat de Europese Commissie mogelijkheden krijgt om versneld in te grijpen bij blokkades.

​Franse stakers hebben sinds Pinksteren opnieuw wegen geblokkeerd om hun nationale grieven tegen binnenlands beleid tot uiting te brengen. Dit keer gaat het om een herziening van de Franse arbeidswetgeving.

Transportbedrijven, die part noch deel hebben aan dit interne conflict in Frankrijk, zijn weer de dupe. Wegblokkades als pressiemiddel zijn zo langzamerhand eerder regel dan uitzondering. TLN is het zat en wil dat de Europese Commissie mogelijkheden krijgt om versneld in te grijpen bij blokkades.

Aardbeienarrest verdient update

Op basis van Europese besluitvorming -het zogenaamde 'Aardbeienarrest' (vernoemd naar een juridische uitspraak in relatie tot eerdere blokkades)- kan de Europese Commissie op dit moment een lidstaat dwingen om binnen vijf dagen aan te geven 'welke maatregelen zij denkt te treffen om aan de blokkades een einde te maken'.

In de praktijk is de uitwerking van het arrest en daaraan gekoppelde bevoegdheden van de Commissie niet alleen vaag, maar is ook de termijn van vijf dagen veel te lang. In deze moderne tijd van supersnelle leveringen is ieder uur vertraging een kostenpost.

TLN is van mening dat Brussel veel alerter moet kunnen reageren op blokkades als gevolg van nationale conflicten. TLN pleit dan ook nadrukkelijk voor een 'update van het arrest' in de vorm van het terugbrengen van de reactietijd van lidstaten van vijf dagen naar 24 uur.

Vrij verkeer van goederen en fatsoenlijke omstandigheden chauffeurs in het geding

Blokkades tasten in ernstige mate het vrije verkeer van goederen aan. Het fundament van vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie staat steeds meer onder druk. Voor TLN is de maat nu echt vol.

Nationale overheden moeten dit pressiemiddel, om stakingen te versterken, verbieden of zodanig in de hand houden dat buitenlanders niet de dupe worden van een nationaal conflict. Bovendien zijn chauffeurs bij blokkades onnodig lang van huis. Dit heeft een grote negatieve invloed op hun werkomstandigheden en thuissituatie.

Gerelateerde onderwerpen

Wegblokkades