Discriminatie Nederlandse chauffeurs onacceptabel

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is van mening dat discriminatie van Nederlandse chauffeurs in het buitenland de concurrentie vervalst. Dit is volgens de organisatie absoluut onacceptabel. Gelijke behandeling van alle chauffeurs is een fundamenteel vereiste voor een vrije en eerlijke transportmarkt. TLN reageert hiermee op de oproep van Europarlementariër Peter van Dalen, vandaag in de Telegraaf.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is van mening dat discriminatie van Nederlandse chauffeurs in het buitenland de concurrentie vervalst. Dit is volgens de organisatie absoluut onacceptabel. Gelijke behandeling van alle chauffeurs is een fundamenteel vereiste voor een vrije en eerlijke transportmarkt. TLN reageert hiermee op de oproep van Europarlementariër Peter van Dalen, vandaag in de Telegraaf.

Net als Van Dalen signaleert TLN dat  Nederlandse chauffeurs vaker worden gecontroleerd en beboet in het buitenland dan eigen ingezetenen. Reden hiervoor lijkt ondermeer te zijn dat met name Nederlandse chauffeurs, boetes altijd netjes betalen. Hiermee worden chauffeurs uit landen die bekendstaan snel te betalen, een makkelijke prooi aldus TLN. TLN vraagt minister Schultz van Haegen daarom om de situatie zo snel mogelijk bij de Europese Commissie aan te kaarten. De Commissie dient er uiteindelijk op toe te zien dat deze wegcontroles zonder discriminatie plaatsvinden.

Europese doelstellingen
In heel Europa vinden dagelijks controles van chauffeurs plaats. De controles zijn vooral gericht op het handhaven van de rij- en rusttijdenregeling. De doelstellingen van de Europese wet- en regelgeving met betrekking tot rij- en rusttijden zijn de harmonisatie van de concurrentievoorwaarden, verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het verhogen van de verkeersveiligheid. TLN staat hier volledig achter. Echter, uit het grote aantal signalen dat TLN van haar leden ontvangt, blijkt dat deze doelstellingen niets waard zijn. Het lijkt er nog steeds  op dat boetes worden opgelegd om geld uit de zakken van ondernemers te kloppen in plaats van handhaving omwille van veiligheid. Dit is pure concurrentievervalsing. Al jaren pleit TLN voor duidelijkere regels omtrent handhaving van rij - en rusttijden. Maar de stroperige Europese regelgeving staat een spoedige oplossing van de problemen in de weg.

Onredelijk hoge boetes
Torenhoge boetes voor kleine overschrijdingen van de rij- en rusttijden, komen vaak voor. Zo kan een chauffeur die in een maand tijd een aantal kleine overtredingen heeft begaan, bijvoorbeeld voor 10 minuten langer rijden dan is toegestaan of 5 minuten te kort rusten, al gauw rekenen op enkele duizenden euro's boete. Overtredingen kunnen namelijk tot 28 dagen terug worden beboet door het ‘teruglezen' van de digitale tachograaf. Dit betekent ook dat een chauffeur in bijvoorbeeld Frankrijk zwaar beboet kan worden voor een kleine overtreding begaan in Nederland. Dat is snel geld verdienen. Deze vorm van handhaving en boetebedragen draagt niet bij aan de doelstelling van de Europese richtlijn.

Betere en eerlijke toepassing en naleving regels
TLN stelt de gedachte achter de bestaande Europese regels niet ter discussie, maar dringt aan op een meer werkbare toepassing van de regels. Handhaving moet plaatsvinden op basis van de geest van de wet en niet exact naar de letter van de wet. Hiervoor is het noodzakelijk dat handhavingsinstanties hun boetebeleid beter op elkaar afstemmen, de hoogte van boetes worden geharmoniseerd en dat ieder land gelijk wordt behandeld. ‘Hier moet de Europese Commissie streng op toezien', aldus TLN. TLN vraagt minister Schultz van Haegen daarom de problematiek nogmaals op Europees niveau aan te kaarten.

Gerelateerde onderwerpen

Handhaving en controles buitenland