Doorbraak in samenwerking Topsector Logistiek

Op 3 april 2013 heeft een brede delegatie van bedrijfsleven en overheid het Convenant ‘Neutraal Logistiek Informatie Platform' ondertekend in aanwezigheid van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Op 3 april 2013 heeft een brede delegatie van bedrijfsleven en overheid het Convenant ‘Neutraal Logistiek Informatie Platform' ondertekend in aanwezigheid van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Hiermee is een doorbraak bereikt op het gebied van informatie-uitwisseling tussen partijen in de logistiek.

Het convenant is ondertekend door: ACN, Cargonaut, Douane, EVO, Fenex, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, KLM, Ministerie van Economische Zaken, Portbase, Rijkswaterstaat, Schiphol, Strategisch Platform Logistiek, TLN, VRC, VRTO.

Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) wordt, als één van de acties van de Topsector Logistiek, ontwikkeld om de logistiek in Nederland weer een voorsprong te geven in Europa. Met het NLIP wordt informatie door de hele keten op een slimme wijze aangeleverd en gedeeld. Hierdoor ontstaan voordelen voor de verladers (en daarmee andere topsectoren), logistieke dienstverleners, mainports en overheid. Voorbeelden zijn; betere mogelijkheden voor optimalisatie van de logistieke keten, een efficiëntere overheid en minder administratieve lasten. Minister Schultz van Haegen: "Een goede onderlinge informatie-uitwisseling maakt de sector sterk. Je bespaart daarmee kosten, verbetert de processen en de begeleiding van vervoersstromen en kunt slimmer gebruik maken van de transportmogelijkheden op de weg, het water en het spoor. Als de douane in Rotterdam een paar containers van een schip door de scanner haalt, moet iedereen dat eigenlijk real time kunnen volgen. Wachtende vervoerders bij voorbeeld weten dan waar ze aan toe zijn." Peter Sierat, directeur TLN: "Efficiëntere informatie-uitwisseling en meer transparantie in de logistieke keten door het NLIP! Dat is niet één stap maar dat zijn twee stappen vooruit voor de leden van TLN en FENEX." Gijsbert Woelders, KLM: "Binnen de luchtvracht is e-freight, het verzenden van vracht met elektronische documenten, een belangrijk voorbeeld."

Het NLIP is een state-of-the-art doorgeefluik van informatie. Door gebruik te maken van het NLIP hoeven partijen nog maar één keer informatie aan te leveren. Die informatie wordt vervolgens gedeeld met alle loketten die nodig zijn in de logistieke stroom. De eigenaar van de informatie bepaalt met wie en onder welke voorwaarden de informatie wordt gedeeld.

Het NLIP maakt gebruik van de kennis en ervaring van al bestaande en succesvolle informatieplatformen van Schiphol (Cargonaut), de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam (Portbase) en de overheid (Digipoort) en zal worden uitgebreid met nieuwe platformen. Het NLIP is neutraal en zonder winstoogmerk. Het NLIP is voor iedereen toegankelijk tegen gelijke condities. Willy Rovers, directeur Douane: "Snelle logistiek en effectieve controle gaan hand in hand als bedrijfsleven en overheid meer informatie delen. Douane en andere toezichthouders krijgen dan eerder gedetailleerde informatie over zendingen en geven sneller groen licht. En als er toch gecontroleerd moet worden kunt u de status en de voortgang zelf op internet volgen en het transport goed plannen. Toekomstmuziek? Dichterbij dan u denkt als we samen de kansen van NLIP benutten!"

Met de ondertekening van het convenant zijn deze uitgangspunten en condities vastgelegd en spreken de partijen uit zich in te zetten voor de realisatie van het NLIP.

De ontwikkeling van het NLIP vindt plaats onder regie van het Strategisch Platform Logistiek en wordt mede ondersteund vanuit het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen van Rijkswaterstaat. Binnen IDVV werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/IDVV. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Logistieke positie Nederland; Papierloos transport