Dreigend tekort aan goed geschoold personeel

Organisaties uit onderwijs en bedrijfsleven bieden het ministerie van OCW een manifest aan met een oproep voor een herkenbaar vmbo onderwijsaanbod Mobiliteit en Transport en logistiek.

Organisaties uit onderwijs en bedrijfsleven bieden het ministerie van OCW een manifest aan met een oproep voor een herkenbaar vmbo onderwijsaanbod Mobiliteit en Transport en logistiek. Het huidige vmbo besteedt te weinig aandacht aan verschillende sectoren. Daardoor zijn er onvoldoende oriëntatie mogelijkheden voor een goede beroepskeuze en is er minder instroom in de vervolgopleidingen van Mobiliteit en Transport en Logistiek. Het tekort aan goede vakmensen dreigt hierdoor in de toekomst nog groter te worden.

Het aantal Vmbo-leerlingen voor Mobiliteit en Transport en logistiek loopt in hoog tempo terug. Het leerlingaantal in die sectoren daalde sinds 2005 met meer dan 50 procent. De ruimte op het vmbo om aandacht te geven aan de verschillende sectoren wordt steeds beperkter. Met de huidige voorstellen en ontwikkelingen kern- en keuzeprogramma's van het vmbo ziet het ernaar uit dat leerlingen de sectoren Mobiliteit en Transport en logistiek niet meer herkennen.

Beroepspraktijk

Leerlingen komen minder in aanraking met voorbeelden en rolmodellen uit de beroepspraktijk.Vmbo-leerlingen ontwikkelen onvoldoende branchespecifieke technische basiskennis en basisvaardigheden. De inhaalslag die ze op het mbo moeten maken gaat ten koste van verdieping en verbreding. Bedrijven raken de aansluiting met het vmbo kwijt, omdat zij zich niet meer herkennen in het breder technische onderwijs. mbo-leerlingen krijgen zo onvoldoende oriëntatiemogelijkheden voor een goede beroepskeuze. Bovendien kunnen ze niet meer versneld doorstromen naar een vervolgopleiding in de Mobiliteit en de Transport en Logistiek. De verwachting is dat de instroom in de branche hierdoor (nog verder) onder druk komt te staan.

Manifest
Platform Vmbo Mobiliteit en T&L, kenniscentra Innovam, VOC en VTL, brancheorganisaties BOVAG,  FOCWA,  VACO,  VIV, TLN en de Bedrijfstakgroep Transport &Logistiek en Motorvoertuigen-, Carrosserie- en Tweewielertechniek maken zich grote zorgen over deze ontwikkelingen in het vmbo. Zij roepen in een  Manifest op tot een herkenbaar onderwijsaanbod Mobiliteit en Transport en logistiek in het vmbo. Dat zal leiden tot meer instroom, een snellere doorstroom en gemotiveerde werknemers die direct inzetbaar zijn in de sector waarin zij graag willen werken. Zij pleiten voor een derde profieldeel in de vernieuwingen beroepsgerichte programma's in de sector techniek.

Deze organisaties uit het onderwijs en het bedrijfsleven willen op deze wijze de landelijke krachten binnen Mobiliteit en Transport en logistiek bundelen en zichtbaar maken ten behoeve van het vmbo. (FL)

 

 

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsmarkt