Persbericht - Duim omhoog voor Blankenburgtunnel

Het georganiseerd bedrijfsleven[1] wil dat de minister Schultz van Haegen zo snel mogelijk een definitief besluit neemt over de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam. De organisaties wijzen op het regeerakkoord waarin de aanleg van de Blankenburgtunnel expliciet is opgenomen.

Het georganiseerd bedrijfsleven[1] wil dat de minister Schultz van Haegen zo snel mogelijk een definitief besluit neemt over de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam. De organisaties wijzen op het regeerakkoord waarin de aanleg van de Blankenburgtunnel expliciet is opgenomen. De tunnel biedt de beste oplossing voor de aanpak van de files tegen de laagst mogelijke kosten. Ook wordt er voldoende aandacht besteedt aan een goede inpassing om eventuele negatieve milieueffecten  te compenseren. Er is nu genoeg gediscussieerd en onderzocht, het is tijd om definitief te gaan bouwen.

De zeven organisaties zien de keuze voor de Blankenburgtunnel als Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam, als een logische en essentiële stap om de verkeersproblemen in de regio Rotterdam aan te pakken. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de variant Blankenburgtunnel voor de meeste verkeerswinst tegen de laagst mogelijke kosten zorgt. Bovendien verwachten de organisaties dat deze variant sneller kan worden gerealiseerd dan andere varianten.

Eindeloze discussie
De afgelopen tijd is veel gediscussieerd over de negatieve gevolgen voor het milieu. Minister Schultz heeft daarom geld gereserveerd voor extra compensatiemaatregelen. Voor het bedrijfsleven staan nu alle seinen op groen. Het is nu voor de regio en Nederland van belang om door te pakken. Dus geen nieuwe onderzoeken, of heropenen van de discussie. De keuze is gemaakt, de Blankenburgtunnel moet er komen.  Dit is de enige en juiste beslissing zoals ook regeringspartijen PvdA en VVD hebben vastgelegd in het regeerakkoord.

Regeringsakkoord
Het Kabinet Rutte-II heeft de aanleg van de Blankenburgtunnel expliciet opgenomen in het regeerakkoord. De zeven organisaties verwachten daarom dat net als in de vorige samenstelling van de Tweede Kamer, een meerderheid zal instemmen met de aanleg van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dinsdag 11 december zal tijdens het MIRT overleg in de Tweede Kamer over de nieuwe tunnel worden gesproken. Duim omhoog voor de Blankenburg. (FL)

Meer informatie vindt u op hier  


 

 

[1] Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VNO-NW West, MKB Nederland, Deltalinqs, LTO Noord Glaskracht, KVK Rotterdam

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur