Duizendste ecocombi op de Nederlandse wegen een feit

Het aantal ecocombi's in Nederland heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu overhandigde vanmiddag de ontheffing voor de 1.000ste ecocombi aan sierteeltvervoerder Van der Velden uit Bleiswijk. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn trots op dit resultaat. Nederland is één van de koplopers van Europa in het gebruik van deze langere vrachtauto's. De organisaties hopen dat in de toekomst meer Europese lidstaten het voorbeeld van Nederland volgen en ecocombi's toelaten op hun wegennet.

​Zoetermeer, 16 juni 2014

Duizendste ecocombi op de Nederlandse wegen een feit
TLN en EVO hopen op spin-off in Europa

Het aantal ecocombi's in Nederland heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu overhandigde vanmiddag de ontheffing voor de 1.000ste ecocombi aan sierteeltvervoerder Van der Velden uit Bleiswijk. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn trots op dit resultaat. Nederland is één van de koplopers van Europa in het gebruik van deze langere vrachtauto's. De organisaties hopen dat in de toekomst meer Europese lidstaten het voorbeeld van Nederland volgen en ecocombi's toelaten op hun wegennet.


Een ecocombi of LZV is een vrachtauto met een maximale lengte van 25,25m en een maximum gewicht van 60 ton. Twee ecocombi's kunnen dezelfde hoeveelheid lading vervoeren als drie gewone vrachtauto's. Ecocombi's bieden daarmee grote voordelen op het gebied van logistiek en milieu.

Minister Schultz van Haegen: "Voor transporteurs is het belangrijk om steeds slimmer en productiever te kunnen werken. Met LZV's kun je veel effectiever het transport van goederen regelen. De inzet van de langere vrachtauto's is daarmee een goed middel om concurrerend te blijven."

Toenemen

TLN en EVO hebben vanaf eind jaren negentig veel werk verricht om de introductie van de ecocombi in Nederland mogelijk te maken. In nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de RDW is in het jaar 2000 de eerste ecocombi in Nederland de weg op gegaan. Na een aantal succesvolle proeven is de ecocombi inmiddels in de wetgeving opgenomen. De vervoerssector in Nederland kan hiermee jaarlijks miljoenen kilometers aan wegvervoer uitsparen. TLN en EVO verwachten dan ook dat het aantal ecocombi's snel verder zal toenemen.

Lidstaten
In Europa is het toegestaan dat twee aangrenzende lidstaten afspraken maken over grensoverschrijdend verkeer met ecocombi's. In verreweg de meeste landen in Europa zijn ecocombi's echter niet toegestaan, waardoor grensoverschrijdend vervoer met ecocombi's niet mogelijk is. Alleen in Scandinavische landen en in Nederland rijden ecocombi's volop. TLN en EVO hopen dat meer Europese landen de goede ervaringen van Nederland in de komende jaren overnemen en de ecocombi toelaten op hun weggennet. Op die manier kunnen Nederlandse bedrijven deze vrachtauto's ook inzetten in het Europese wegvervoer, wat tot nog meer efficiëntie en milieuvoordelen zorgt.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wijnand van Zanten (TLN) via 06-51 80 7122 of Raymond Mens (EVO) 06 – 24 21 92 57


De persberichten van TLN staan op www.tln.nl. TLN is dé ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer over de weg en de logistieke dienstverlening.

Alle persberichten van EVO vindt u terug op de website van EVO, onder Over EVO - Persberichten. EVO is de belangenbehartiger van 30.000 bedrijven in alle branches die goederen te vervoeren hebben. Dat doen zij met eigen voertuigen of besteden ze uit aan een transportonderneming. Bij elkaar genereren de EVO-leden, die werk bieden aan 1,3 miljoen mensen, 70 procent van alle lading van, naar en binnen Nederland.

Gerelateerde onderwerpen

Ecocombi / LZV