EC presenteert Mobiliteitspakket, TLN niet tevreden

Op 27 juni debatteert de Tweede Kamer over het zogenaamde ‘Mobiliteitspakket’ dat onlangs is gepresenteerd door de Europese Commissie in Brussel.

In het pakket doet de Europese Commissie (EC) voorstellen om te komen tot een beter functionerende transportmarkt in Europa. Met name om zogenaamde ‘social dumping’, waarmee goedkope arbeid uit Oost-Europa bedoeld wordt, uit te bannen en om een eerlijkere transportmarkt binnen de Europese Unie (EU) te realiseren.

Niet effectief genoeg

De EC heeft voorstellen gedaan met betrekking tot de detacheringsrichtlijn en het binnenlands vervoer door een buitenlandse vervoerder (cabotage). TLN vindt dat de EC een dappere poging waagt om misstanden binnen de transportmarkt aan te pakken, maar stelt ook dat de voorstellen in de praktijk niet effectief genoeg zullen zijn om de problemen op te lossen. TLN vreest dat de plannen slecht zullen uitpakken voor de Nederlandse transportsector.

Bij de kern aanpakken

De EC constateert een scheefgroei in de Europese transportmarkt, waarbij op oneigenlijke wijze gebruik wordt gemaakt van de sociaal-economische verschillen tussen West- en Oost-Europa. Dit leidt tot ongewenste uitwassen zoals de opzet van postbusconstructies en de uitbuiting van de verschillen in loonkosten in de EU. De EC wil het probleem bij de kern aanpakken. Daarvoor moet wetgeving duidelijker en beter zijn te handhaven. Hiervoor is het Mobiliteitspakket bedoeld; een pakket maatregelen dat enerzijds als doel heeft een gelijk speelveld tussen vervoerders in de EU te realiseren en anderzijds eerlijke arbeidsomstandigheden voor chauffeurs wil bevorderen.

Gelijke voorwaarden

TLN zet net als de EC in op gezonde concurrentieverhoudingen en eerlijke en gelijke spelregels voor iedereen, gekoppeld aan een doelmatige handhaving. TLN wil vrij verkeer van goederen binnen de EU, maar wel op gelijke voorwaarden. Zeker gezien onze logistieke toppositie, met onze mainports en het belang daarvan voor onze economie, voor Nederland van groot belang.

Detacheringsrichtlijn

De voorstellen die nu op tafel liggen in Brussel laten een verruiming zien voor Oost-Europese transportbedrijven om op de Nederlandse markt actief te zijn. Dit zal ten koste gaan van de Nederlandse bedrijven die voor meer dan 80% hun ‘business’ doen binnen een straal van 300 kilometer van Utrecht. Daarnaast maakt TLN zich zorgen over de uitwerking van de detacheringsrichtlijn, die met name de internationaal opererende bedrijven treft. Bedrijven lopen het risico dat ze alle chauffeurs maandelijks in meerdere lidstaten apart moeten registeren.

Nomadenbestaan

Het grootste probleem is niet het nationaal georiënteerde transport of het internationale bilaterale vervoer van A naar B. Het probleem zit meer bij het ‘nomadenbestaan’, in de vorm van het zogenaamde derdelandenvervoer, van met name Oost-Europese truckers binnen de EU. De EC komt niet met harde voorstellen om dit aan te pakken. Door te ‘sleutelen’ aan de cabotage en detacheringsrichtlijn, op de manier zoals de EC nu voorstelt, vreest TLN dat de nationale markt straks nog meer overspoeld wordt door Oost-Europeanen die het werk van relatief duurdere Nederlanders over gaan nemen.

Oproep TLN

TLN vindt dat er met betrekking tot het Mobiliteitspakket nog veel werk aan de winkel is. De huidige voorstellen op met name sociaal vlak dienen aangepast te worden. TLN roept de Nederlandse politiek dan ook op om in Brussel oplossingen te bepleiten die voor Nederland beter uitpakken. Nederland moet als belangrijk transport- en logistiekland opkomen voor haar belangen.

Gerelateerde onderwerpen

Mobility Package