Een nieuwe cao voor de transportsector

Maandag 12 juni zijn de leden van CNV Vakmensen akkoord gegaan met de nieuwe cao voor de transportsector (Beroepsgoederenvervoer over de weg). Daarmee is één landelijke cao voor de hele sector een feit.

​Tien procent erbij in drie jaar

Onderdeel van de nieuwe cao is onder andere een loonstijging die kan oplopen naar 10 procent, verdeeld over drie jaar. Verder biedt deze cao aan werknemers méér zeggenschap over hun arbeidstijden en wordt er een ‘persoonlijk keuzebudget’ geïntroduceerd, wat de werknemers de ruimte biedt om zelf te kiezen uit meer inkomen of meer vrije tijd. Op de site van TLN staat het volledige overzicht.

Twee cao’s samengevoegd

Deze onderhandelingen hadden een extra uitdaging omdat er twee cao's moesten worden samengevoegd. De cao van KNV, die betrekking heeft op 8.000 werknemers werd samengevoegd met de cao van TLN, waaronder 140.000 mensen vallen.

Over TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.500 leden, die de belangen behartigt van nationaal en internationaal actieve bedrijven, variërend van kleine transportondernemingen tot grote logistieke dienstverleners. TLN sluit ook de CAO af voor de sector, waarin zo’n 100.000 beroepschauffeurs werkzaam zijn. De transport en logistieke sector in totaliteit heeft een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en met 646.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang voor Nederland.

Gerelateerde onderwerpen

Cao