Persbericht - Eindelijk zekerheid voor vrachtverkeer op Maasvlakten

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn opgelucht dat er eindelijk zekerheid is over de nieuwe toegangseisen voor vrachtauto's op de Maasvlakten 1 en 2.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn opgelucht dat er eindelijk zekerheid is over de nieuwe toegangseisen voor vrachtauto's op de Maasvlakten 1 en 2. De nieuwe eisen zijn vastgelegd in een verkeersbesluit van de gemeente Rotterdam van 22 mei 2012 en worden definitief vanaf 1 januari 2014 van kracht. Omdat er geen beroep is aangetekend, is dit besluit definitief geworden. Het oude verkeersbesluit om al vanaf 1 januari 2013 strenge toegangseisen te stellen, vervalt.

Nieuw verkeersbesluit
Het nieuwe verkeersbesluit houdt in dat vanaf 1 januari 2014 alle vrachtauto's met dieselmotor over een schone Euro VI motor moeten beschikken als ze de Maasvlaktes op gaan. Een uitzondering geldt voor vrachtauto's die vóór 1 januari 2013 nieuw op kenteken zijn gezet. Zij mogen op de Maasvlaktes niet ouder zijn dan 7 jaar, vanaf de eerste toelatingsdatum in de EU. Voor 2014 betekent dit dat ze niet ouder mogen zijn dan 1 januari 2007. De toegangseisen gelden op de Maasvlakte 1 en de nieuwe Maasvlakte 2. Dit betreft het hele gebied ten westen van het Stenen Baakplein. De nieuwe eisen zijn in nauw overleg tussen de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, TLN en EVO tot stand gekomen.

Oude besluit vervalt
Het nieuwe besluit vervangt een eerder verkeersbesluit uit 2010, dat in werking zou treden op 1 januari 2013. Dan zouden alleen vrachtauto's de Maasvlakten op mogen die aan de Euro V norm voldoen. Op 1 januari 2016 zou deze toegangseis worden aangescherpt tot Euro VI. In vergelijking met dit oude besluit leidt het nieuwe besluit tot een versnelde invoering van Euro VI, maar kunnen vervoerders hun voertuigen geleidelijker vervangen. Hiermee wordt kapitaalvernietiging zoveel mogelijk tegengegaan. Met het nieuwe besluit wordt voldaan aan de Europese en Nederlandse milieuregelgeving.

Ontheffingen en handhaving
De gemeente Rotterdam werkt samen met het Havenbedrijf Rotterdam, TLN en EVO aan verdere uitwerking van het ontheffingenbeleid en de handhaving van de toegangseisen. TLN en EVO willen dat de handhaving voor Nederlandse en buitenlandse vrachtauto's op gelijke wijze plaatsvindt. Hierover zal later dit jaar meer bekend worden. (FL)

Lees hier meer over milieuzones

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones