Grootschalige werkzaamheden aan snelwegen weer van start

Het wegwerkzaamhedenseizoen is weer begonnen. Nu de weersomstandigheden beter worden, werkt Rijkswaterstaat weer volop aan de weg. Weggebruikers kunnen vanaf nu weer meer verkeershinder door wegwerkzaamheden op de weg ondervinden.

Het wegwerkzaamhedenseizoen is weer begonnen. Nu de weersomstandigheden beter worden, werkt Rijkswaterstaat weer volop aan de weg. Weggebruikers kunnen vanaf nu weer meer verkeershinder door wegwerkzaamheden op de weg ondervinden. In de tweede week van mei moet men rekening houden met ernstige verkeershinder door onderhoudswerkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Everdingen.

Verbeteren bereikbaarheid
Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de bereikbaarheid door files aan te pakken. Deze kabinetsperiode legt Rijkswaterstaat 800 km aan extra rijstroken en spitsstroken aan. Daarnaast voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit op bestaande snelwegen. Voor weggebruikers betekent dit dat ze meer hinder en vertraging kunnen verwachten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers goed voorbereid op weg te gaan en de actuele verkeersinformatie te volgen. Rijkswaterstaat communiceert over werkzaamheden via borden langs en boven de weg, radiocommercials, internet (www.vanAnaarBeter.nl en www.rijkswaterstaat.nl) en de (gratis) landelijke informatielijn 0800-8002.

Wegwerkzaamheden 2013
De meeste hinder door werkzaamheden wordt in de regio's Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht verwacht. Maar ook in Noord-Brabant krijgen weggebruikers te maken met veel werkzaamheden. Daar staan vanwege onderhoud dit jaar vijftien weekendafsluitingen gepland.

De werkzaamheden die in 2013 naar verwachting de meeste hinder opleveren zijn:
1. A27 knooppunten Hooipolder en Everdingen richting Utrecht: afsluitingen in de week van 7 mei tot 13 mei in verband met onderhoudswerkzaamheden.
2. A44 Burgerveen - Noordwijkerhout: in beide richtingen afgesloten van 24 mei tot 27 mei en van 20 september tot 23 september vanwege onderhoudswerkzaamheden.
3. A28 Maarn - knooppunt Hoevelaken: in beide richtingen vijf nachtafsluitingen in juli in verband met asfaltonderhoud.
4. A12 De Meern - Nieuwerbrug: in beide richtingen verminderde rijstroken meerdere weekenden in juni en juli in verband met asfaltonderhoud.
5. N11 kruising Goudse Schouw - aansluiting Bodegraven (A12): in beide richtingen volledige afsluiting van 16 augustus tot 2 september in verband met asfaltonderhoud.
6. A10 Oost knooppunten Amstel - Watergraafsmeer: twee weekendafsluitingen in augustus vanwege de aanleg van een extra rijstrook.
7. A20 knooppunten Kethelplein - Kleinpolderplein: in beide richtingen grootschalig onderhoud aan viaducten in september en oktober.

Ook werkt Rijkswaterstaat in 2013 verder aan grote wegverbredingsprojecten, zoals op de A4 tussen Leiden en Burgerveen en tussen Delft en Schiedam, de A28 tussen Utrecht en Amersfoort en de A10-Oost/A1 Diemen als onderdeel van de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere.

Kijk voor een actueel overzicht van de door Rijkswaterstaat geplande werkzaamheden op www.vanAnaarBeter.nl.

Hinder door wegwerkzaamheden
Rijkswaterstaat plant de wegwerkzaamheden zoveel mogelijk op verkeersluwe tijdstippen, maar op sommige wegen wordt ook overdag gewerkt. Weggebruikers kunnen daardoor te maken krijgen met extra oponthoud door werkzaamheden. Bij langdurige werkzaamheden wordt vooral gewerkt met verschoven en versmalde rijstroken. Hierdoor kan het verkeer met zo weinig mogelijk hinder blijven doorstromen. Ook worden op diverse plekken reisalternatieven aangeboden.

vanAnaarBeter
De campagne vanAnaarBeter helpt weggebruikers informatie te vinden over wegwerkzaamheden. Hiermee kunnen zij een zo goed mogelijke reiskeuze maken en zodoende goed voorbereid op weg gaan. Eind april is de vernieuwde vanAnaarBeter-website live gegaan. Op de nieuwe site is het, op verzoek van vele gebruikers, mogelijk te zoeken naar wegwerkzaamheden op de route. Dit was al eerder mogelijk in de vanAnaarBeter-app. Verder kunnen de berichten op de site met vrienden gedeeld worden op Facebook en Twitter.

Naast de vernieuwde website is deze week ook de landelijke vanAnaarBeter campagne weer van start gegaan. Net als vorig jaar bestaat de campagne uit een mix van diverse communicatiemiddelen, zoals een tv-commercial, radiocommercial, online-bannering, een online filmpje, Facebook adds en inzet via de online kanalen van vanAnaarBeter (vanAnaarBeter.nl, de vanAnaarBeter-app, Facebook, Twitter). In juli, augustus en eind september wordt de campagne herhaald.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert op www.rijkswaterstaat.nl en www.vanAnaarBeter.nl of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis). Actuele informatie over de situatie op de weg is verkrijgbaar via radio, navigatiesysteem en internet. (FL)

 

 

Gerelateerde onderwerpen

Financiën en markt