Grote milieuwinst door investeringen wegvervoer

De investeringen van de transportsector in nieuwe Euro VI-vrachtauto's levert belangrijke milieuwinst op. De voertuigen reduceren de uitstoot van schadelijke stoffen in de praktijk met meer de 90 procent ten opzicht van de Euro V-norm, die tot eind 2013 gold. Dat blijkt uit informatie die Staatssecretaris Mansveld gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. In opdracht van de staatssecretaris voerde TNO verschillende praktijkmetingen uit naar de uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof. Vanaf 31 december 2013 is de Euro VI-norm verplicht voor alle nieuw verkochte vrachtauto's.

Zoetermeer, 11 juli 2014

Grote milieuwinst door investeringen wegvervoer

De investeringen van de transportsector in nieuwe Euro VI-vrachtauto's levert belangrijke milieuwinst op. De voertuigen reduceren de uitstoot van schadelijke stoffen in de praktijk met meer de 90 procent ten opzicht van de Euro V-norm, die tot eind 2013 gold. Dat blijkt uit informatie die Staatssecretaris Mansveld gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. In opdracht van de staatssecretaris voerde TNO verschillende praktijkmetingen uit naar de uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof. Vanaf 31 december 2013 is de Euro VI-norm verplicht voor alle nieuw verkochte vrachtauto's.

100 miljoen euro per jaar

Nederlandse transportondernemers nemen in totaal gemiddeld bijna 200 nieuwe Euro VI-vrachtauto's per week op in het wagenpark. Deze voertuigen zijn aanzienlijk duurder dan die aan de oude Euro V-norm voldoen. Deze extra milieu-investeringen door de Nederlandse transportsector lopen hierdoor op tot zo'n 100 miljoen euro per jaar.

Steun voor aanscherping

TLN steunt de inzet van de staatssecretaris om op Europees niveau de toelatingseisen voor de lichtere distributievoertuigen verder aan te scherpen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat daar nog verbetering mogelijk is, vooral in het stedelijk verkeer.

Naar stillere banden

Mansveld informeerde de Twee Kamer ook over de voortgang op het gebied van geluid. Mede door de inzet van Nederland zijn de geluidsnormen voor nieuwe voertuigen onlangs aangescherpt. Daardoor worden vrachtauto's de komende jaren ongeveer de helft stiller. TLN denkt dat de geluidsnormen voor vrachtautobanden ook nog kunnen worden aangescherpt en adviseert de staatssecretaris ook daarover in Brussel de discussie aan te gaan.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wijnand van Zanten (TLN) 06 51 80 71 22

De persberichten van TLN staan op www.tln.nl. TLN is dé ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer over de weg en de logistieke dienstverlening.

Als u geen persberichten meer wilt ontvangen kunt u ons replyen o.v.v. uitschrijven perslijst.

Volg het TLN nieuws nu op Twitter via @TLNnieuws!

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones