Houd de dode hoek in de gaten!

Van tijd tot tijd is er veel aandacht in de media voor de dode hoek van vrachtauto's.

Dat is terecht en begrijpelijk. Sinds de invoering van de dode hoek spiegel en de verbeterde spiegels op nieuwe vrachtauto's zijn ingevoerd, zien we door de jaren heen een dalende lijn van het aantal slachtoffers. Maar de statistiek is grillig en ieder jaar vallen er in het verkeer nog steeds te veel slachtoffers door een dode hoek situatie. Bovendien zijn deze soort ongevallen zeer ingrijpende gebeurtenissen voo alle betrokken. Familie, chauffeur en omstanders die zulke ongevallen vaak voor hun ogen zien gebeuren. Daarom blijft aandacht voor dit onderwerp bij ondernemers, chauffeurs en andere verkeersdeelnemers van belang. De dode hoek maakt intussen vast onderdeel uit van de rij-opleiding voor vrachtautochauffeurs, er zijn steeds meer ondernemers die spiegelafstelplaatsen aanleggen en het onderwerp periodiek met hun medewerkers bespreken en TLN leert kinderen in het basisonderwijs verstandig om te gaat met vrachtauto's in het verkeer. Dat vindt plaats via door middel van het project http://www.veilig-op-weg.nl/.

In het kader van het project ‘Veilig op weg' bezoekt TLN in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN), ieder jaar enkele honderden basisscholen om basisschoolkinderen te informeren over de gevaren van de dode hoek. Daarnaast kunnen TLN leden gebruik maken van de Safety Scan en Safety Monitor. Dit zijn nuttige instrumenten voor ondernemers om de betrokkenheid bij verkeerschade en -ongevallen terug te dringen.

De laatste jaren zijn door de markt een groot aantal detectie- en waarschuwingssystemen (zgn. DDSS) ontwikkeld die chauffeurs moeten waarschuwen voor een gevaarlijke dode hoek situatie. TLN is enthousiast over de vele initiatieven die door de markt worden ontwikkeld om de veiligheid op de weg te vergroten. Deze systemen zullen in de toekomst een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan het terugdringen van het aantal dode hoek slachtoffers.

Hierbij plaatst TLN wel enkele kanttekeningen:

  • Voordat dergelijke systemen op betekenisvolle schaal kunnen worden toegepast, is het van groot belang dat de systemen marktrijp zijn en hun nut in de praktijk afdoende hebben bewezen. De huidige stand van de techniek heeft nog niet bewezen dat met DDSS het aantal slachtoffers kan worden teruggebracht. In praktijk blijkt dat er aan de systemen nog te veel haken en ogen zitten die eerst moeten worden opgelost. Dat is de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek dat vorig jaar is afgerond in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.
  • DDSS systemen moeten als aanvullend worden gezien. Het waarnemingsvermogen van de chauffeur blijft altijd het belangrijkste middel  om gevaarlijke situaties te detecteren en adequaat te handelen. Rijtaakondersteunende instrumenten kunnen het werk van de chauffeur verlichten maar niet de verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid verleggen.  
  • We moeten ook voorkomen dat andere verkeerdeelnemers blindelings gaan vertrouwen op de aanwezigheid van detectiesystemen. DDSS systemen kunnen dan schijnveiligheid creëren. Iedereen die te maken krijgt met een dode hoek situatie moet alert blijven op eventuele gevaren en daar ook naar handelen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van weggebruikers om dergelijke ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Verplichtstelling van systemen die zijn doorontwikkeld en hun nut en noodzaak hebben bewezen, mag alleen plaats vinden wanneer dit onder de vlag van de EU gebeurt. Op deze manier wil TLN concurrentievervalsing voorkomen.

Gerelateerde onderwerpen

Verkeersveiligheid