Juiste loonuitbetaling prioriteit bij werkgevers in transport

TLN en EVO hebben gezamenlijk het keurmerk PayChecked in Transport gelanceerd. Dit keurmerk ziet erop toe dat een vervoerder zijn personeel op de juiste wijze uitbetaalt.

​Hierdoor kunnen vervoerders en verladers efficiënt en eenvoudig met elkaar zaken doen, en voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) die voor de transportsector naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2017 ingaat.

Met de introductie van het keurmerk nemen de werkgevers in transport hun verantwoordelijkheid. Transport en logistiek is de eerste sector die een keurmerk voor het correct uitbetalen van loon introduceert.

Administratieve lasten tot een minimum beperkt

Het keurmerk PayChecked in Transport zorgt ervoor dat opdrachtgevers in één keer kunnen zien dat vervoerder hun loonuitbetaling op orde hebben. Hierdoor zijn controles niet nodig. Opdrachtgevers en vervoerders kunnen snel en eenvoudig zaken doen.

In een keten waar meerdere opdrachtgevers meerdere vervoerders inschakelen wordt hiermee de administratieve last tot een minimum beperkt. Weet je als opdrachtgever dat een vervoerder het keurmerk heeft dan hoef je verder geen controles meer uit te voeren en kan je de vervoerder direct inschakelen.

Opdrachtgevers mede aansprakelijk voor juiste loonuitbetaling

De Wet Aanpak Schijnconstructies regelt onder andere dat werknemers het juiste loon uitbetaald krijgen. Is dat niet het geval dan kan een werknemer zijn werkgever, maar ook diens opdrachtgever, aansprakelijk stellen.

Bij opdrachtverstrekking is een opdrachtgever verplicht controles uit te voeren bij de opdrachtnemer om er zeker van te zijn dat hij niet aansprakelijk gesteld kan worden. In de logistieke keten met vele opdrachtgevers en opdrachtnemers (vervoerders) leiden deze controles tot een forse administratieve last.

Onafhankelijk keurmerk

PayChecked in Transport is door TLN en EVO ondergebracht in een onafhankelijke stichting. TLN en EVO zijn niet betrokken bij het toekennen van het keurmerk en mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures. De beoordeling van bedrijven vindt plaats door geaccrediteerde inspectie-instellingen die gespecialiseerd zijn in controle op arbeidsvoorwaarden.

 

Gerelateerde onderwerpen

Wet aanpak schijnconstructies