Keurmerk voor Kuijpers Transport VOF

​Kuijpers Transport VOF in Veghel heeft onlangs het Keurmerk Transport & Logistiek behaald. Bas Kuijpers en Ad van Geffen (beide eigenaar) waren zeer verheugd met deze erkenning. Kwaliteitseisen kunnen via het Keurmerk vanaf nu eenvoudig aangetoond worden.

​Kuijpers Transport VOF in Veghel heeft onlangs het Keurmerk Transport & Logistiek behaald. Bas Kuijpers en Ad van Geffen (beide eigenaar) waren zeer verheugd met deze erkenning. Kwaliteitseisen kunnen via het Keurmerk vanaf nu eenvoudig aangetoond worden. Ook zijn Kuijpers en Van Geffen hun personeel zeer erkentelijk. Kuijpers: ‘Zij zijn immers degenen die binnen de organisatie de service aan de klanten uitvoeren en zodoende de toegevoegde waarde van het bedrijf bepalen.’ 

Kuijpers Transport VOF heeft een lange historie van dienstverlening in de meest ruime zin van het woord. In 1938 werden er naast het uitbaten van een café ook transportactiviteiten verricht. Enige tijd werden de activiteiten onderbroken door de Tweede Wereldoorlog toen de bezetter de vrachtauto vorderde. Na de oorlog werden de werkzaamheden uitgebreid met handel in kunstmest en veevoeder die aanvankelijk nog met paard en wagen bezorgd werden. Vervoer voor derden bleef echter in beeld en in 1962 kwam er een vrachtauto waarmee voor diverse klanten gereden werd, waaronder De Gruyter. De zaak groeide verder door en in 1990 volgde de verhuizing naar het industrieterrein in Veghel, de huidige vestigingsplaats.

Brede dienstverlening
Vandaag de dag vindt er transport plaats van bouwmaterialen en levensmiddelen distributievervoer naar binnen- en buitenland. Vanaf de locatie in Veghel worden de wagens gestald en vindt er op- en overslag plaats in de loods. Ook is het bedrijf gespecialiseerd in het ter beschikking stellen van transportcapaciteit aan logistieke dienstverleners, die door bijvoorbeeld seizoensinvloeden of een plotseling toenemende vraag behoefte hebben aan extra mensen en materieel. Door de ruime spreiding in opdrachtgevers kan het wagenpark optimaal ingezet worden.

Trots op medewerkers
Als speerpunt van het Keurmerk geven Kuijpers en Van Geffen aan dat het nu, veel meer dan vroeger het geval was, heel belangrijk is dat procedures vastliggen. Kuijpers: ‘Denk bijvoorbeeld aan het structureel houden van functioneringsgesprekken, maar ook het nadenken over het beleid op langere termijn. En dat laatste met eventuele aanpassingen vastleggen.’ Daarnaast kunnen kwaliteitseisen via het Keurmerk relatief eenvoudig aangetoond worden. Zonder de medewerkers was het behalen van het Keurmerk echter niet gelukt, benadrukken de twee. Kuijpers: ‘Alle medewerkers hebben het traject prima opgepakt. De meeste mensen zijn al lang in dienst, ruim de helft al meer dan tien jaar. Een tiental zelfs meer dan 30 jaar en zijn door hun flexibiliteit van alle markten thuis.’ Niet voor niets luidt het motto van het bedrijf dan ook: accuraat, flexibel en duurzaam.

Meer info: www.kuijperstransport.nl


 

Gerelateerde onderwerpen

Kwaliteitsmanagement