Koninklijke onderscheiding Frans v.d. Boom (Groenenboom Transport)

Uit handen van Burgemeester Anny Attema van de Gemeente Ridderkerk ontving hedenmorgen Frans v.d. Boom de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Frans Van den Boom, directeur van transportbedrijf C. Groenenboom Transport uit Ridderkerk, is vandaag onderscheiden met de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Attema van de gemeente Ridderkerk. Deze eervolle benoeming heeft Van den Boom te danken aan zijn jarenlange inzet voor de transportsector. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is ingenomen met deze benoeming en beschouwt de onderscheiding als een terechte kroon op zijn werk. 

Frans Van den Boom is directeur van C. Groenenboom Transport uit Ridderkerk en prominent lid van TLN. Vanuit zijn lidmaatschap bij TLN heeft Van den Boom zich de afgelopen decennia ingezet voor de belangen van de markt van zeecontainervervoerders in Nederland. Zo was hij in 1998 zeer nauw betrokken bij het proces waarbij de twee belangenpartijen in het wegvervoer van zeecontainers, Deelmarkt Maritiem Vervoer (DMC) en Vereniging van Zeecontainers Vervoerders (VZV),  de handen ineen hebben geslagen en sindsdien nauw samenwerken onder de naam AZV. Van den Boom is nu actief als bestuurslid bij de AZV.

Daarnaast nam Van den Boom in de periode van 2008 tot 2010 namens TLN zitting in het bestuur van de Kamer van Koophandel (KvK) Rotterdam en vervult ook binnen de gemeenschap van zijn woonplaats Ridderkerk, diverse maatschappelijke functies.  

TLN omschrijft Van den Boom als een man met visie, vasthoudendheid en bovenal iemand die mede dankzij zijn gezag mensen met elkaar heeft weten te verbinden en vertrouwen gecreëerd. Deze Koninklijke onderscheiding is volgens TLN dan ook zeer op zijn plaats.

Na afloop van deze gebeurtenis werd Frans v.d. Boom gefeliciteerd door o.a. Peter Sierat, directeur van TLN. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Strategie en ondernemerschap