Maak bezwaar tegen Duitse tolheffing

De Duitse tolheffing is volgens het gerechtshof in Münster op verkeerde grondslagen geheven.

De Duitse tolheffing is volgens het gerechtshof in Münster op verkeerde grondslagen geheven. Dat oordeelde de rechter eind oktober 2012 naar aanleiding van een door een Duitse vervoerder aangespannen rechtszaak. De vervoerder in kwestie was het niet eens met de tolklassenindeling, omdat hij als gebruiker van een 2-assig licht voertuig net zoveel tol moest betalen als een zware vrachtauto met 3 assen.

De rechter stelde hem in het gelijk en oordeelde dat de wijze waarop de tol thans wordt geheven, ongeldig is. De vervoerder kreeg iets meer dan 22 euro terug, maar de gevolgen van deze uitspraak kunnen voor Duitsland desastreus zijn. De zaak ligt nu bij de hoogste Duitse instantie voor bestuursrecht, het Bundesverwaltungsgericht. Mocht deze instantie echter het vonnis van Münster bekrachtigen, dan dreigt een miljardenstrop voor Duitsland. Want dat zou kunnen betekenen dat de wettelijke grondslag voor tolheffing ontbreekt. En dan zou mogelijk de tol met terugwerkende kracht tot 2010 teruggevorderd kunnen worden. Zover is het natuurlijk nog lang niet, als het al ooit zover komt, want de Duitse overheid zal zich met alle middelen verzetten tegen het moeten terugbetalen van miljarden, al uitgegeven, euro's.

Verjaringstermijn
Hoewel de uitkomst in deze zaak dus nog volstrekt ongewis is, loopt er voor terugvordering van betaalde tol wel een wettelijke verjaringstermijn van maximaal 3 jaar. Eventuele terugvordering van betaalde tol zou dus maximaal tot en met 2010 mogelijk kunnen zijn.

Bezwaarschrift via TLN
Om de verjaringstermijn te stuiten moet bij het Bundesamt für Güterverkehr in Keulen aangetekend een bezwaarschrift ingediend worden. Dit bezwaarschrift kunt u als lid van TLN bij ons opvragen onder vermelding van uw TLN relatienummer: info@tln.nl. U bent er dan van verzekerd dat uw aanspraken niet verlopen.

Bewijsmateriaal
In dit stadium hoeft u nog geen bewijsmateriaal van betaalde tol met het bezwaarschrift mee te sturen. Wel is het van belang bewijsmateriaal van uw tolbetalingen vanaf 2010 achter de hand te houden, mocht het ooit zover komen dat de tol daadwerkelijk teruggevorderd kan worden.

Tijdpad
Verwacht wordt dat nog dit jaar het Bundesverwaltungsgericht een definitief oordeel velt. Afhankelijk van dat oordeel én hoe de politiek ermee om gaat, zal duidelijk worden of de tol inderdaad teruggevorderd kan worden. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland