Schultz geeft gehoor aan oproep TLN

In antwoord op Kamervragen geeft minister Schultz van Haegen aan dat de Europese verordening ruimte biedt voor uitzonderlijke situaties, waarbij kan worden afgeweken van de normale rij- en rusttijden.

​Staking Calais is uitzonderlijke omstandigheid voor rij- en rusttijden.

In antwoord op Kamervragen geeft minister Schultz van Haegen aan dat de Europese verordening ruimte biedt voor uitzonderlijke situaties, waarbij kan worden afgeweken van de normale rij- en rusttijden. Onverwachte situaties, zoals een staking bij Calais, kunnen gezien worden als een uitzonderlijke situatie waarvoor de regels ruimte bieden om af te wijken van de normale rij- en rusttijden.

De minister geeft daarmee gehoor aan eerdere oproepen van TLN om oog te hebben voor de zeer bijzondere omstandigheden waarin chauffeurs zich als gevolg van de verstekelingenproblematiek en stakingen bij Calais bevinden. TLN voelt zich gesteund door de minister, die de toenemende problematiek van de sector rondom Calais net als TLN heeft aangekaart bij EU-commissaris Bulc.


Bronvermelding: Nieuws.vtm.be

De ruimte in de rij- en rusttijdenregelgeving geldt voor onverwachte en uitzonderlijke omstandigheden. De staking in Calais is een omstandigheid waarmee de transportplanning in het kader van normale vertragingen, files en wachttijd voor de oversteek naar Engeland geen rekening heeft kunnen houden. De minister benadrukt dat het van belang is dat inspecties van de verschillende landen daar oog voor hebben en heeft dit bij haar Franse en Engelse collega onder de aandacht gebracht. TLN zal na deze uitspraak van de minister wederom in contact treden met de nationale en Europese inspectiediensten om deze problematiek onder de aandacht te brengen.

Gerelateerde onderwerpen

Verstekelingen