NL hoogste inspectielasten NW-Europa

Onderzoek dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten uitvoeren toont aan dat de inspectie- en toezichtlasten in Nederland aanzienlijk hoger liggen dan die in de rest van Noordwest-Europa.

Onderzoek dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten uitvoeren toont aan dat de inspectie- en toezichtlasten in Nederland aanzienlijk hoger liggen dan die in de rest van Noordwest-Europa. Met name de controles die de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) uitvoert in de haven van Rotterdam zijn een stuk duurder dan bijvoorbeeld in Antwerpen. Voor reguliere importcontroles is het verschil 45 tot 72%. De Nederlandse overheid stelt, ondanks deze enorme verschillen, dat het Kabinetsbeleid geen aanpassing behoeft. TLN/FENEX, Deltalinqs en het AIP zijn teleurgesteld over deze stellingname gezien de resultaten van het onderzoek. De ondernemersorganisaties roepen het Kabinet op zo snel mogelijk in te grijpen om de nadelige positie van het importerend bedrijfsleven te verbeteren.

Tarieven NVWA veel hoger

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de havenaanloop- en doorvoerkosten van Belgische-, Duitse- en Nederlandse mainports voor verschillende ladingsoorten in kaart laten brengen. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlandse zee- en luchthavens bij 6 van de 8 voorbeeldzendingen de hoogste gemiddelde toezicht- en inspectietarieven hebben.

Ook voor laboratoriumonderzoek wordt een Nederlandse importeur geconfronteerd met hoge tarieven. Uit het onderzoek blijkt dat deze tarieven in andere landen tot 80% lager liggen dan in Nederland. Bovendien worden de kosten van laboratoriumonderzoeken in Frankrijk en Duitsland niet eens altijd doorbelast aan het bedrijfsleven.

In 2014 heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen om de toezicht- en inspectiekosten volledig door te rekenen aan het bedrijfsleven. Dit had enorme tariefsverhogingen tot gevolg. Het onderzoek van het Ministerie bevestigt juist dat ook de enorme tariefverschillen met buurlanden worden veroorzaakt door het principe van volledig kostendekkende tarieven.

Kabinetsreactie slaat de plank mis

In de aanbiedingsbrief laat minister Schultz van Haegen weten dat het huidige beleid geen aanpassing behoeft. De hogere inspectietarieven zouden immers gecompenseerd worden door lagere logistieke kosten elders in de keten. Het bedrijfsleven vindt dit een bijzondere uitspraak aangezien er diverse logistieke kosten niet zijn meegenomen in het onderzoek. Zo lijkt het er toch sterk op dat naar een bepaalde conclusie toegeschreven wordt.

TLN/FENEX, Deltalinqs, en het AIP verbazen zich over deze reactie. Temeer omdat dit onderzoek juist aantoont dat het goedkoper is voor Nederlandse importeurs om via Belgische en Duitse mainports lading te importeren dan om te werken met Nederlandse havens. Dit gaat volkomen in tegen de Nederlandse ambitie om in 2020 logistiekland nr. 1 van Europa te zijn én te streven naar een gelijk Europees speelveld.

Ingrijpen noodzakelijk

TLN/FENEX, Deltalinqs en het AIP zijn van mening dat onmiddellijk ingrijpen in de tarieven noodzakelijk is om de positie van Nederland als logistiekland veilig te stellen.

Gerelateerde onderwerpen

Toezicht en handhaving