Nadelige effecten verwacht voor transport en logistiek in Nederland bij Brexit

Na de keuze voor een 'Brexit' moeten de overheden zo snel mogelijk met elkaar in gesprek om de potentiele negatieve gevolgen voor de handel en transport te beperken.

TLN voorzitter Arthur van Dijk: 'Ik roep de EU op om zo spoedig mogelijk afspraken te maken met Groot-Brittannië, om de onzekerheid bij bedrijven en consumenten zoveel en zo snel mogelijk weg te nemen. Tegelijk zie ik het als een duidelijk signaal naar politici in alle Europese lidstaten. Europa moet weer van en voor de burgers worden. Want we kunnen niet zonder een goed werkende Europese Unie.'

Na een Brexit zal Groot-Brittannië, met de Europese Unie en met een groot aantal landen in de wereld handelsakkoorden moeten onderhandelen en sluiten. Los van de tijd en energie dit vergt, vergroot dit proces de onzekerheid bij bedrijven.

Bovendien is de vraag wat een Brexit betekent voor de stabiliteit in Europa. Naast een belangrijke economische natie, is Groot-Brittannië van oudsher een belangrijke bondgenoot in de buitenland-, migratie- en begrotingspolitiek van de EU.

Gevolgen Nederlandse logistieke sector

Groot-Brittannië is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Als de voordelen van het EU-lidmaatschap, zoals vrij verkeer van mensen en goederen wegvallen zal dat een behoorlijke impact hebben op de economieën.

CBS-cijfers over het wegtransport naar Groot-Brittannië worden opnieuw relevant: dagelijks rijden er ruim 500 Nederlandse vrachtauto's naar Groot-Brittannië. Bijna de helft van de producten voor dit land bestaat uit landbouwproducten en levensmiddelen, zoals groente, fruit, vlees en eierproducten. Ruim een derde bestaat uit handelsgoederen en containers.

Naast wegtransportbedrijven zullen logistiek dienstverleners, zoals expediteurs en op- en overslagbedrijven, de nadelige gevolgen ondervinden van dalende vervoersstromen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië.

Nieuwe visie op Europa nodig, stabiliteit EU in het geding

Het Britse referendum heeft de achilleshiel van Europa blootgelegd. De Europese gedachte en samenwerking in de Europese Unie vormen nog steeds de basis voor stabiliteit, welvaart en welzijn in Europa.

Op veel terreinen staat de samenwerking in de EU onder druk. Terwijl dit de basis voor bedrijvigheid en economische groei is voor Nederland en alle andere lidstaten. Deze realiteit vraagt om een nieuwe gedeelde en gedragen visie op de toekomst van Europa als unie.

Gerelateerde onderwerpen