Neem maatregelen rond colonnevorming vrachtverkeer

Transport en Logistiek Nederland (TLN) steunt het pleidooi van de ANWB voor maatregelen om de nadelige gevolgen rond colonnevorming door vrachtverkeer tegen te gaan. Aanpassingen zijn nodig bij zowel vrachtautochauffeurs, automobilisten als wegbeheerders.

​Transport en Logistiek Nederland (TLN) steunt het pleidooi van de ANWB voor maatregelen om de nadelige gevolgen rond colonnevorming door vrachtverkeer tegen te gaan. Aanpassingen zijn nodig bij zowel vrachtautochauffeurs, automobilisten als wegbeheerders. Vanuit vrachtautochauffeurs en automobilisten zijn hiervoor waardevolle ideeën aangedragen. In afstemming met de ANWB heeft TLN bij de achterban de ideeën geïnventariseerd. De uitkomsten komen sterk overeen met de bevindingen van de ANWB.

Op snelwegen met veel vrachtverkeer ontstaan vaak colonnes met dicht op elkaar rijdende vrachtauto’s. Voor in- en uitvoegend verkeer kan dat problemen opleveren. Maar ook vrachtautochauffeurs kunnen in moeilijkheden komen door automobilisten die zenuwachtig een gaatje zoeken om in- of uit te voegen. Daarnaast is het dicht op de voorganger rijden gevaarlijk als er plotseling wordt geremd. In afstemming met de ANWB heeft TLN haar achterban gevraagd oplossingen aan te dragen om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Gedrag verbeteren
De meest gehoorde suggestie is dat weggebruikers meer afstand moeten houden en dat daar strenger op moet worden gecontroleerd. Om weggebruikers te helpen kan met merktekens op de weg de benodigde afstand worden aangegeven. Belangrijk is ook dat automobilisten vanaf een oprit met voldoende snelheid invoegen en niet tot het laatste moment wachten met uitvoegen.

Inhaalverboden dynamisch maken
In veel reacties is er terecht gewezen op dat inhaalverboden voor vrachtauto’s colonnevorming in de hand werken. TLN pleit ervoor de inhaalverboden dynamisch te maken, dus afhankelijk van de daadwerkelijke verkeersintensiteit op een traject. Dit zorgt voor een grotere dynamiek in het verkeer, waardoor de kans op colonnevorming en concentratieverlies bij chauffeurs afneemt.

Weginrichting aanpassen
Ook aan de wegen zelf kan het nodige worden gedaan. Invoegstroken kunnen langer worden gemaakt, zodat zware vrachtauto’s meer tijd hebben om op snelheid te komen alvorens in te voegen. Voor het soepeler laten invoegen van alle verkeer bepleit TLN het laten doorlopen van de invoegstrook in de rechter rijstrook. Op een aantal drukke snelwegen met veel vrachtverkeer is de aanleg van een derde rijstrook noodzaak. Bijvoorbeeld op de A27, de A15, de A1 en de A67. Deze wegen staan al lange tijd in de wensenlijst van TLN voor selectieve capaciteitsuitbreiding van het wegennet.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur