Nieuwe langlopende ontheffing voor exceptioneel transport

Vervoerders van exceptionele transporten kunnen vanaf vandaag met één ontheffing in heel Nederland terecht. De vergunning is één jaar geldig. Een digitale wegenkaart toont waar mag worden gereden en wat de beperkingen zijn.

Vervoerders van exceptionele transporten kunnen vanaf vandaag met één ontheffing in heel Nederland terecht. De vergunning is één jaar geldig. Een digitale wegenkaart toont waar mag worden gereden en wat de beperkingen zijn. Transport en Logistiek Nederland (TLN) was nauw bij het proces betrokken en is bijzonder blij met de nieuwe ontheffing. ‘Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verder verbeteren en vereenvoudigen van de ontheffingverlening.' De eerste nieuwe ontheffing werd vandaag door Johan Hakkenberg, directeur van de Rijksdienst wegverkeer (RDW), uitgereikt aan Marcel van Santen, voorzitter van de TLN deelmarkt Exceptioneel Transport.

Exceptioneel vervoer zijn transporten van (ondeelbare) ladingen die buiten de wettelijke afmetingen en/of gewichten vallen. Om deze goederen over de weg te mogen vervoeren is een speciale ontheffing vereist. De afgifte hiervan is op één plek geregeld en loopt via de RDW. Transporteurs kunnen nu kiezen tussen een incidentele ontheffing (met beperkte geldigheid) of een langlopende ontheffing die een jaar geldig is. Bij incidentele ontheffingen gaat het om maatwerk. De vervoerder krijgt een voorgeschreven route waarvan hij niet mag afwijken. Bij de jaarontheffing zit een opgave van wegen die tot bepaalde afmetingen en gewichten zijn vrijgegeven. Het grote voordeel van een jaarontheffing is dat vervoerders hiermee op elk gewenst moment een transport kunnen uitvoeren en niet steeds naar de RDW moeten voor een nieuwe vergunning.

Nieuwe ontheffing veel voordeliger
TLN is blij met de nieuwe landelijke jaarontheffing. In de oude opzet moest men voor iedere wegbeheerder (Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) apart betalen. Zodra men van die wegen afweek, moest er een aanvullende ontheffing worden aangevraagd. Nu heeft men voor 150 euro een ontheffing die voor heel Nederland geldig is. In de oude situatie was men daarvoor ongeveer 2.500 euro kwijt.

Digitale wegenkaart
Een belangrijke extra verbetering is de nieuwe online digitale wegenkaart. Deze vormt de basis van de nieuwe ontheffing. Door voorafgaand aan het transport de afmetingen en gewichten in te voeren, kan de vervoerder in één oogopslag zien waar hij wel en niet mag rijden. De ontheffing zelf is teruggebracht van een dik pak papier tot slechts enkele A4-tjes. De chauffeur kan er ook voor kiezen om de route digitaal te tonen door middel van een smartphone, tablet of laptop. Dankzij deze digitalisering is het ook voor de handhavers veel makkelijker om te controleren of een transport over de juiste ontheffingen beschikt.

Hoogte naar 4,25 m
TLN is daarnaast ook zeer tevreden dat de maximale hoogte van exceptioneel transporten in de nieuwe ontheffing is verhoogd van 4,15 naar 4,25 m. Vervoerders van hoogtetransporten hoeven daardoor veel minder vaak een aanvullende ontheffing aan te vragen. De waarden voor de lengte, de breedte en het gewicht (max. 100 ton) zijn gelijk gebleven. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Ontheffingen en vergunningen