Persbericht - Nieuwe spitsstroken verbeteren doorstroming A9

TLN en EVO zijn zeer tevreden met de spoedaanpak van de A9 tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen. Vandaag opende minister Schultz van Haegen 9 kilometer aan spitsstroken die tijdens drukke momenten de wegcapaciteit op dit traject vergroot van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Dankzij de extra spitsstroken kan 5 tot 10% meer verkeer worden afgewikkeld.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn zeer tevreden met de spoedaanpak van de A9 tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen. Vandaag opende minister Schultz van Haegen 9 kilometer aan spitsstroken die tijdens drukke momenten de wegcapaciteit op dit traject vergroot van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Dankzij de extra spitsstroken kan 5 tot 10% meer verkeer worden afgewikkeld.

De A9 is een belangrijke verbinding tussen Noord-Holland Noord en de Randstad. Het knelpunt A9 tussen Amstelveen en Diemen staat al jaren hoog in de file top-20 in Nederland. De jaarlijkse schade als gevolg van de files op dit traject wordt door TLN en EVO geschat op ongeveer 5.5 miljoen euro. Daarnaast loopt de snelweg langs een dichtbevolkt gebied. De dagelijkse files zorgen voor veel overlast als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen en geluid. Met de spoedaanpak worden de economische en maatschappelijke gevolgen van de files fors teruggedrongen.

De organisaties zijn bijzonder te spreken over de wijze waarop dit eerste Noord-Hollandse Spoedwet project is afgerond. Gedurende de werkzaamheden die circa één jaar in beslag hebben genomen, heeft het bedrijfsleven nauwelijks hinder ondervonden. Dit verdient een pluim voor Rijkswaterstaat, aldus TLN en EVO. Minister Schultz van Haegen heeft tijdens de opening van de spitsstroken ook het startschot gegeven voor de aanpak van het 18e Spoedwet project uit de reeks van dertig. Dit project zal de wegcapaciteit op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest uitbreiden door de aanleg van extra spitsstroken. (RO)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur