Transport in Cijfers 2016

Transport en Logistiek Nederland (TLN) publiceert de nieuwste editie van Transport in Cijfers (TiC).

Transport in Cijfers geeft ieder jaar een helder overzicht van belangrijke informatie en statistieken over de bedrijfstak, het materieel, de vervoersstromen, de infrastructuur, het milieu en de verkeersveiligheid.

TiC levert jaarlijks aan de hand van tabellen en grafieken het onomstotelijke bewijs dat transport en logistiek onmisbaar zijn voor het reilen en zeilen van onze economie. Zo vervoerden Nederlandse vrachtauto's 643 miljoen ton aan goederen in 2014 binnen Nederland over een afstand van maar liefst 7,6 miljard kilometer. Internationaal werd er door Nederlandse bedrijven in totaal een afstand van 3,5 miljard kilometer afgelegd, waarbij er 137 miljoen ton aan goederen werd geladen en gelost.

De TiC 2016 editie bevat ook een aantal nieuwe onderwerpen:

  • De ontwikkeling van het Nederlandse aandeel in het internationale goederenvervoer over de weg naar en vanuit Nederland, in relatie tot België en Duitsland (tabel 66-67 en 76-77). Samen zijn België en Duitsland als bestemming goed voor meer dan 80% van het Nederlandse internationaal goederenvervoer over de weg.
  • Het aandeel in het vervoerde gewicht van in Nederland geladen en geloste goederen door buitenlandse vrachtauto's per land (tabel 84).
  • Het aandeel zwaar vrachtverkeer op Nederlandse wegen wordt nu aangegeven op de dag, in de avond, in de nacht en tijdens de spitsuren (tabel 170).
  • De ontwikkeling van de verkeersintensiteit per rijksweg (tabel 176).

Gerelateerde onderwerpen

Financiën en markt