Ondernemers willen af van diversiteit regels bij bevoorrading van steden

Regels bevoorrading steden

Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex, Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org en Koninklijke Horeca Nederland trekken aan de bel bij de gemeenten in Nederland. Ze worden geconfronteerd met een diversiteit aan regels.

​De regels gaan over venstertijden voor leveringen en normen voor emissies van voertuigen. De organisaties overhandigden vandaag aan voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een actielijst met 7 verbeterpunten om binnensteden efficiënt, schoon en veilig te bevoorraden.

Betere samenwerking

Het verminderen van regels, maar ook het overal hanteren van dezelfde regels, kan al veel winst voor efficiënte bevoorrading opleveren. Dit kan worden bereikt door betere samenwerking van gemeenten én het bedrijfsleven. Onderzoek toont aan dat venstertijden er in de praktijk toe leiden dat er juist méér voertuigbewegingen in de binnenstad ontstaan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wanneer gemeenten ook nog gelijke emissie-regels zouden hanteren, zou dat meteen een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van low- en zero-emissie voertuigen. Fabrikanten hebben dan één norm om hun voertuigen op te ontwerpen

Speerpunten

VNG voorzitter Van Zanen gaf aan het signaal te hebben gehoord. “Deze concrete actiepunten en met name ook het gegeven dat TLN, evofenedex, Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org en Koninklijke Horeca Nederland deze punten gezamenlijk naar voren brengen, is voor de VNG een belangrijk signaal. Ook het belang van publiek-private samenwerking en de pluspunten die dit oplevert zijn voor ons helder. De VNG heeft een groot aantal speerpunten, waaronder de leefbaarheid in de binnensteden. Een schone, veilige en efficiënte stedelijke bevoorrading is hier onderdeel van. Wij zetten ons hiervoor dan ook graag met u gezamenlijk in”, aldus Jan van Zanen.


Naast het verminderen van en helderheid bieden in regels, doen de partijen gezamenlijk ook suggesties voor:

  • de ontwikkeling van logistieke transferia aan de rand van de stad;
  • beter straatmanagement voor een soepele doorstroom van het bevoorradend verkeer;
  • de inrichting van logistieke routes;
    meer laad- en losplaatsen;
  • en het bevorderen van de mogelijkheden voor afhaalpunten.

De initiatiefnemers roepen gemeenten op om hieraan in gezamenlijkheid verdere invulling te geven.

Meer informatie

Lees voor meer informatie het 'Position Paper - Samenwerken aan efficiënte bevoorrading van binnensteden'

Gerelateerde onderwerpen

Logistiek en expeditie