Persbericht update: ministers tegen verlaging ondergrens naar 2,8 ton

Update: De Europese ministers van verkeer zijn tegen het plan van het Europees Parlement om de ondergrens voor de verplichting van een tachograaf te verlagen naar 2,8 ton. TLN heeft eerder haar bezwaren in Brussel kenbaar gemaakt en is blij dat haar bezwaren gehoor hebben gekregen bij de ministers.

Het Europees Parlement (EP) wil het minimale gewicht voor de tachograafverplichting van 3,5 ton verlagen naar 2,8 ton. Het onderwerp wordt vandaag door de Europese verkeersministers in de Transportraad besproken. ‘Een onzinnig plan', aldus Transport en Logistiek Nederland (TLN). In bijna heel Europa geldt een ondergrens van 3,5 ton.

Wanneer deze grens wordt verlaagd, moeten tienduizenden voertuigen straks verplicht worden uitgerust met een tachograaf. Een enorme administratieve en financiële last voor ondernemers. Volgens TLN moet het EP zich niet bezig houden met dit soort ideeën, maar is het veel belangrijker dat er eerst een einde komt aan het buitensporig boeteleed voor overtredingen van de rij- en rusttijden.

In heel Europa moeten voertuigen boven de 3,5 ton verplicht over een tachograaf beschikken. Alleen in Duitsland geldt een ondergrens van 2,8 ton. Het EP wil nu net als in Duitsland de ondergrens verlagen en doet dit voorstel in de discussie omtrent de wijziging van de verordening van de digitale tachograaf. Volgens TLN zijn er straks tienduizenden ondernemers in Europa de dupe omdat zij allen een tachograaf in hun wagenpark moeten installeren. Ook komt er door de grote toename van het aantal tachograaf verplichte voertuigen, een grote extra druk op de handhavinginstanties in Europa.

Nieuwe verordening digitach
De nieuwe verordening omvat een ingrijpende technische update. TLN is voorstander van technologische innovaties, maar waakt er voor dat deze technologie wordt misbruikt om straks de rij- en rusttijden op afstand uit te lezen. Voordat we praten over nieuwe technieken, moeten er volgens TLN eerst heldere uniforme handhavingregels komen tussen alle lidstaten. Daarmee voorkom je misbruik en komt een einde aan de vele torenhoge onredelijke boetes voor ondermeer overtredingen van de rij- en rusttijden

28 dagenregeling afschaffen
Met de invoering van de digitale tachograaf is de handhaving van de rij- en rusttijden steeds meer een technische discussie geworden. Het eigen oordeel van de inspecteur wordt steeds minder belangrijk. Zo kan iedere overtreding tegenwoordig tot op de seconde worden uitgelezen. Europese regelgeving stelt dat bij een controle, de tachograaf tot 28 dagen terug mag worden uitgelezen. Deze lange periode wordt door bepaalde lidstaten misbruikt om een groot aantal boetes bij elkaar op te stapelen. TLN is daarom eerder dit jaar een campagne gestart tegen de 28 dagen regeling. De werkgeversorganisatie wil af van deze regeling en stelt voor om terug te keren naar de jarenlang bestaande regelgeving waarbij alleen gecontroleerd mag worden wat de chauffeur de lopende week en de laatste werkdag van de vorige week heeft gedaan. Hiermee voorkom je de opeenstapeling van boetes, maar behoud je verkeersveiligheid. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Toezicht en handhaving