Persbericht: Staatsbezoek Polen: Transport en Logistiek centrale plaats

Vandaag is de tweede dag van het officiële staatsbezoek van Nederland aan Polen. De nadruk van het bezoek lag vandaag op de economische betrekkingen tussen Polen en Nederland. Tijdens dit onderdeel van het staatsbezoek heeft de samenwerking tussen beide landen op het vlak van Transport en Logistiek centraal gestaan. Het Koninklijk Paar was aanwezig tijdens een seminar over de toekomst van de Poolse en Nederlandse transportsector in Europa georganiseerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) samen met haar Poolse zusterorganisatie ZMPD. Inzet van het seminar was het delen van ervaringen tussen Poolse en Nederlandse bedrijven. Maar ook is bijvoorbeeld aandacht besteed aan de grote sociaaleconomische verschillen tussen beide landen die ook doorwerken in de transportsector.

Zoetermeer, 25 juni 2014

Staatsbezoek Polen: Transport en Logistiek centrale plaats

TLN en ZMPD tekenen in bijzijn Koninklijk Paar samenwerkingsovereenkomst

Vandaag is de tweede dag van het officiële staatsbezoek van Nederland aan Polen. De nadruk van het bezoek lag vandaag op de economische betrekkingen tussen Polen en Nederland. Tijdens dit onderdeel van het staatsbezoek heeft de samenwerking tussen beide landen op het vlak van Transport en Logistiek centraal gestaan. Het Koninklijk Paar was aanwezig tijdens een seminar over de toekomst van de Poolse en Nederlandse transportsector in Europa georganiseerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) samen met haar Poolse zusterorganisatie ZMPD. Inzet van het seminar was het delen van ervaringen tussen Poolse en Nederlandse bedrijven. Maar ook is bijvoorbeeld aandacht besteed aan de grote sociaaleconomische verschillen tussen beide landen die ook doorwerken in de transportsector.

Daarbij is de vraag aan de orde gekomen hoever beide landen – gezien de grote loonsverschillen - op dit moment willen gaan als het gaat om liberalisering van de transportmarkt in Europa. Het seminar is afgesloten met het uitspreken van de noodzaak om in algemene zin binnen de Europese Unie meer samenwerking tussen landen te stimuleren om uiteindelijk tot een beter en eerlijker functionerende transportmarkt te komen. In bijzijn van het Koninklijk Paar hebben TLN en ZMPD dan ook een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Samenwerking TLN en ZMPD

Vandaag is bekrachtigd dat TLN en ZMPD meer gaan samenwerken. Er zijn ten aanzien van liberalisering van de transportmarkt binnen de EU verschillende opvattingen tussen TLN en ZMPD. Maar TLN-voorzitter Arthur van Dijk benadrukt: "Er zijn ook veel onderwerpen die beide organisaties met elkaar delen. Bijvoorbeeld de noodzaak van een scherpe en eerlijke handhaving van EU-regels binnen Europa." TLN en ZMPD hebben onder andere concreet afgesproken om meer binnen EU verband samen op te trekken in de lobby. Maar ook om meer kennis met elkaar te delen op het vlak van bijvoorbeeld handhavingspraktijken. Tijdens het seminar bleek dat de tegenstellingen tussen Oost– en West Europa een stuk minder groot zijn dan velen denken. TLN en ZMPD delen veel onderwerpen, met name als het gaat om het bevorderen van handelsbetrekkingen.

Ondertekening samenwerking TLN en ZMPD in aanwezigheid Koninklijk Paar

TLN is zeer trots dat het Koninklijk Paar aanwezig was bij het ondertekenen van de samenwerkingsintentie tussen TLN en ZMPD. Het Koninklijk Paar is zeer geïnteresseerd in de voor Nederland belangrijke sector Transport en Logistiek. Ook bleek dat het Koninklijk Paar – mede ook door een recent werkbezoek aan de sector in Nederland – zeer goed geïnformeerd is over de huidige situatie in de Nederlandse Transport en Logistieke sector. Als blijk van waardering heeft TLN-voorzitter Arthur van Dijk een schaalmodel van een ecocombi (LZV) aan het Koninklijk Paar aangeboden. Tevens heeft TLN bij haar Poolse zusterorganisatie erop aangedrongen dit innovatieve concept te steunen zodat we in de toekomst met de ecocombi door heel Europa kunnen rijden.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wijnand van Zanten (TLN) 06 51 80 71 22

De persberichten van TLN staan op www.tln.nl. TLN is dé ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer over de weg en de logistieke dienstverlening.

Als u geen persberichten meer wilt ontvangen kunt u ons replyen o.v.v. uitschrijven perslijst.

Volg het TLN nieuws nu op Twitter via @TLNnieuws!

Gerelateerde onderwerpen

Financiën en markt