Platform Buitenland Promotie Logistiek van start

De sterke Nederlandse logistieke positie in de wereld moet worden versterkt en verder worden uitgebouwd. Met deze doelstelling is onlangs het Platform Buitenland Promotie Logistiek van start gegaan. Het platform wil er voor zorgen dat buitenlandse partijen meer gaan investeren in de Nederlandse logistieke sector, het aantal ladingstromen toeneemt en dat onze logistieke kennis in het buitenland beter wordt vermarkt.

Zoetermeer, 8 mei 2014

Platform Buitenland Promotie Logistiek van start

Nederland moet logistieke positie verder versterken en uitbouwen

De sterke Nederlandse logistieke positie in de wereld moet worden versterkt en verder worden uitgebouwd. Met deze doelstelling is onlangs het Platform Buitenland Promotie Logistiek van start gegaan. Het platform wil er voor zorgen dat buitenlandse partijen meer gaan investeren in de Nederlandse logistieke sector, het aantal ladingstromen toeneemt en dat onze logistieke kennis in het buitenland beter wordt vermarkt.

De Nederlandse logistieke sector staat al jaren aan de top van de wereld. Deze positie werd recent nogmaals bevestigd met een tweede plaats op de World Bank Logistics Performance Index 2014 en de eerste plaats op de EU Transport Scoreboard. Daarnaast heeft Nederland een groot aanzien door de Mainports Rotterdam en Schiphol. Een geweldige prestatie waar Nederland trots op mag zijn. Om deze positie te behouden en versterken is er werk aan de winkel. De internationale concurrentie zit niet stil.

Het Platform bestaat uit een delegatie van bestuurders uit zowel de private als publieke sector zoals Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol Groep, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Dinalog, NDL, NFIA, Ministeries I&M, BZ en RVO. Voorzitter is Arthur van Dijk, tevens voorzitter TLN en trekker Internationalisering van het Strategisch Platform Logistiek. Het platform wordt gesteund door een werkgroep dat de doelstellingen nader uitwerkt in een programma rond promotie en acquisitie. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floris Liebrand (TLN) 06 51 80 63 40 of Wijnand van Zanten (TLN) 06 51 80 71 22

De persberichten van TLN staan op www.tln.nl. TLN is dé ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer over de weg en de logistieke dienstverlening.

Als u geen persberichten meer wilt ontvangen kunt u ons replyen o.v.v. uitschrijven perslijst.

Volg het TLN nieuws nu op Twitter via @TLNnieuws!

Gerelateerde onderwerpen

Logistieke positie Nederland