Reactie TLN berichtgeving manipulatie tachograaf

TLN waakt er voor dat op basis van suggesties of onjuiste informatie een beeld wordt geschapen dat door gebruik van een magneet, bepaalde veiligheidssystemen van een vrachtauto worden uitgeschakeld en vrachtauto's daardoor een groot gevaar op de weg zijn.

TLN verwerpt iedere vorm van manipulatie van de tachograaf en pleit voor een strenge handhaving. De twee belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat het uitschakelen van de tachograaf van invloed kan zijn op de verkeersveiligheid (rij- en rusttijden) en concurrentievervalsend werkt. TLN reageert hiermee op eerdere berichtgeving in de media op de risico's van manipulatie van de tachograaf.

TLN waakt er voor dat op basis van suggesties of onjuiste informatie een beeld wordt geschapen dat door gebruik van een magneet, bepaalde veiligheidssystemen van een vrachtauto worden uitgeschakeld en vrachtauto's daardoor een groot gevaar op de weg zijn.

Zo wordt het belangrijkste elektronische veiligheidssysteem op een vrachtauto, ABS, niet aangestuurd vanuit de versnellingsbak. Het uitschakelen van de tachograaf door gebruik van een magneet heeft daarom geen verstorende effect op het ABS systeem.

ABS is niet het enige veiligheidssysteem waar vrachtauto's gebruik van maken. Sinds enkele jaren is daar het ESP aan toegevoegd. ESP is een systeem dat we daarom vooral terugvinden als accessoire op nieuwe vrachtauto's. De meeste vrachtauto's op de weg zijn er nog niet mee uitgerust. TLN kan niet met zekerheid zeggen of er een relatie bestaat tussen het gebruik van een magneet en het verstoren van de werking van ESP. Wel zeker is dat ESP niet alleen haar informatie krijgt uit de versnellingsbak, maar ook via verschillende andere bronnen in een vrachtauto die niet worden verstoord door gebruik van een magneet.

Tot slot wil TLN benadrukken dat het absoluut onjuist is dat 1/3 van al het internationaal vervoer met de tachograaf manipuleert. Laat staan dat er tienduizenden vrachtauto's met magneten rondrijden. Op basis van gerichte inspecties van de ILenT onder geconditioneerd vervoer, kwam destijds naar voren dat 1/3 van de uit deze groep geselecteerde vrachtauto's met de tachograaf had gemanipuleerd. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Tachograaf