Persbericht - Regels Nederlandse transportmarkt blijven ongewijzigd

Ondernemers die meer dan 500 kg aan spullen willen vervoeren moeten ook in de toekomst in het bezit zijn van een vervoersvergunning.

Ondernemers die meer dan 500 kg aan spullen willen vervoeren moeten ook in de toekomst in het bezit zijn van een vervoersvergunning. Dit schrijft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu in het kader van de evaluatie van de Wet wegvervoer goederen (Wwg) vandaag aan de Tweede Kamer. Ook heeft de minister bepaald dat in geval van overbelading tijdens een transport, de opdrachtgever medeaansprakelijk blijft. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft de afgelopen jaren een intensieve lobby gevoerd om de wet op deze punten ongewijzigd te laten en is bijzonder verheugd dat deze boodschap is overgenomen. Om de professionaliteit en kwaliteit van de transportmarkt te bewaken, is het volgens TLN van groot belang duidelijke regels te hebben.

De eisen voor de toegang tot het beroep van beroepsgoederenvervoerder voor in Nederland gevestigde ondernemers zijn vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen (Wwg) van 2009. In de wet staat dat de Nederlandse ondernemer die meer dan 500 kg wil vervoeren, moet voldoen aan vergunningeisen op het gebied van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Destijds is door toenmalig minister Eurlings aangekondigd dat de Wwg op een aantal belangrijke onderdelen zou worden geëvalueerd.

Vergunningseis voor 500 kg laadvermogen gehandhaafd
De minister heeft vandaag aan de Tweede Kamer laten weten dat de Wwg naar aanleiding van de evaluatie niet wordt gewijzigd. De uitkomsten van de evaluatie benadrukken het belang om vast te houden aan de eisen die onmisbaar zijn voor een professionele transportsector. Nederland heeft in het verleden bewust gekozen voor een vergunninggrens van 500 kg laadvermogen. Volgens TLN is het cruciaal dat de grens van 500 kg in stand wordt gehouden om wildgroei te voorkomen. De organisatie heeft daarom de afgelopen jaren een intensief lobbytraject gevoerd om de vergunninggrens in stand te houden. En met succes, zoals vandaag blijkt. 

Medeaansprakelijkheid
Naast het behoud van de 500 kg grens, heeft TLN zich ook sterk gemaakt voor de zogenaamde medeaansprakelijkheid van de opdrachtgever in geval dat een vervoerder overbeladen rondrijdt. Ook deze medeaansprakelijkheid blijft in de Wwg van kracht.

Volgens TLN laat de minister met haar besluit van zien, waarde te hechten aan professioneel ondernemerschap. Binnenkort zal de Tweede Kamer zich in een debat uitspreken over het voorstel van de minister. TLN roept de leden van de Tweede Kamer op om het besluit van de minister te steunen. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Toezicht en handhaving