Regionale aanpak parkeren vrachtauto’s

Elf gemeenten* in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Rijkswaterstaat (RWS) ervaren overlast van foutief en onveilig geparkeerde vrachtauto's.

​​Om hier verbetering in te brengen presenteren de MRDH, het Havenbedrijf Rotterdam en RWS vandaag plannen om het parkeren van vrachtauto's beter te organiseren. De elf gemeenten gaan gezamenlijk hun Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV's) aanpassen, zodat tegen het foutief parkeren binnen de bebouwde kom kan worden opgetreden.

Op verzorgingsplaatsen langs de snelwegen mag alleen nog in de vakken worden geparkeerd. Vanaf 1 juni wordt hierop actief gehandhaafd. De partijen zijn inmiddels ook gestart met een structurele monitoring van het parkeergedrag van chauffeurs. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is positief over de regionale afstemming en de monitoring.

Structurele uitbreiding parkeercapaciteit noodzakelijk

Op de langere termijn is een structurele uitbr​eiding van de parkeercapaciteit in de regio Rotterdam – ook buiten het havengebied - onontkoombaar. Het vervoer van goederen en met name containers over de weg zal blijven groeien, ondanks het toenemend transport over water en spoor. TLN is positief over de geplande uitbreiding van de truckparking Waalhaven eind dit jaar met 100 parkeerplaatsen en de komst van Maasvlakte Plaza in mei 2017 met 359 nieuwe parkeerplaatsen. Daarmee wordt de parkeercapaciteit in de Rotterdamse haven flink uitgebreid en worden de logistieke activiteiten die bij een mainport als de Rotterdamse haven horen, op de juiste wijze gefaciliteerd.

Bezorgd over mogelijk gebrek aan alternatieven

TLN heeft vanaf het begin kunnen adviseren over de plannen. Voor TLN is het van groot belang om een objectief en betrouwbaar beeld te hebben van de locaties waar chauffeurs foutief parkeren, de problemen die dat oplevert en waar chauffeurs wel kunnen parkeren. Dat laatste is van belang, omdat de truckparkings van het Havenbedrijf Rotterdam tegen hun maximale bezetting aan lijken te zitten op doordeweekse nachten en in het weekend. Ook op de verzorgingsplaatsen langs de snelwegen in de regio zijn dan geen parkeerplaatsen meer beschikbaar. TLN vindt dat gratis parkeren langs de snelweg, ook voor het maken van de nachtrust, mogelijk moet blijven. Voor beveiligde truckparkings met voorzieningen kan een reële vergoeding worden gevraagd. TLN heeft er ook op aangedrongen dat pas na minimaal een maand wordt gestart met de actieve handhaving. Chauffeurs moeten weten waar ze terecht kunnen voordat bekeuringen worden uitgedeeld


*De elf gemeenten:​
Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Lansingerland, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westland​​​​​

Gerelateerde onderwerpen

Parkeerplaatsen; Planning en infrastructuur