Persbericht - Robuuste aanpak files Utrecht noodzakelijk

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO hebben, in samenwerking met TNO, onderzoek gedaan naar welke files in Nederland de meeste economische schade opleveren voor het bedrijfsleven. De uitkomsten van dit onderzoek zijn terug te lezen in de ‘Economisch Wegwijzer 2010'.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO hebben, in samenwerking met TNO, onderzoek gedaan naar welke files in Nederland de meeste economische schade opleveren voor het bedrijfsleven. De uitkomsten van dit onderzoek zijn terug te lezen in de ‘Economisch Wegwijzer 2010'. Hierin staat een top-20 met duurste files voor het goederenvervoer in 2009 (het meest recente jaar waarover alle cijfers beschikbaar zijn). In het top-20 overzicht staan een aantal fileknelpunten in de regio Utrecht, die gezamenlijk het goederenvervoer in 2009 ongeveer 54 miljoen euro hebben gekost.

Aanpak knelpunten Utrecht
De in 2010 opgestelde verbredingen van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en de A12 Utrecht - Den Haag, hebben tot een veel betere doorstroming en bereikbaarheid geleid. TLN en EVO juichen dit toe. De A28 tussen Utrecht en Amersfoort blijft ondanks verbreding naar 2x3 rijstroken zeer druk. Het verkeer gaat in deze regio pas echt weer doorrijden als de Ring Utrecht (A12, A27 & Noordelijke Randweg Utrecht) opgewaardeerd wordt en het knooppunt Hoevelaken volledig is aangepakt. De capaciteit van de Ring van Utrecht is zeer bepalend voor het adequaat functioneren van de draaischijf Utrecht. De voorkeursrichting die in het najaar voor de Ring is afgesproken moet zo snel als mogelijk worden omgezet in een voorkeursalternatief.

Fileschade goederenvervoer: 1 miljard euro
Files veroorzaken niet alleen voor weggebruikers grote ergernis, maar met name voor het bedrijfsleven ook grote financiële schade. Goederen kunnen niet op tijd worden afgeleverd en de vrachtauto's staan nodeloos stil. Het is een kostenpost die doorwerkt in de totale logistieke keten. In deze ‘Economische Wegwijzer‘ presenteren TLN en EVO de top-20 van trajecten waar in 2009 de duurste files van Nederland voor het vrachtverkeer stonden. TLN en EVO schatten de totale schade voor het bedrijfsleven als gevolg van de files voor het goederenvervoer op 800 miljoen tot 1,2 miljard euro. De directe vertragingsschade door tijdverlies en hoger brandstofverbruik bedroeg 378 miljoen euro.

Aanpak knelpunten voor langere termijn noodzakelijk
TLN en EVO steunen de investeringen van het rijk in extra (spoedwet) rijstroken, want die leiden de komende jaren tot vermindering van de filedruk. Maar de organisaties benadrukken dat deze maatregelen niet voldoende zijn voor de middellange en lange termijn. Een vergelijking van de file top-20 met het investeringsprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (het ‘MIRT'), laat zien dat een aantal knelpunten die in de Economisch Wegwijzer voorkomen niet snel genoeg worden aangepakt. Dit ondanks de hoge kosten die de files op deze trajecten veroorzaken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de knelpunten op de ring Rotterdam en een aantal verbindingen met het achterland, zoals de A15 (Sliedrecht/Hardinxveld Giessendam/Nijmegen) en de A16 (Rotterdam-Breda). Tevens laat een oplossing voor de A27 (knooppunten Everdingen-Hooipolder) nog jarenlang op zich wachten. Ook waarschuwen TLN en EVO dat enkele belangrijke trajecten voor het vrachtverkeer zoals de A1 (Apeldoorn-Twente) en de corridor A58-A67 in de toekomst een groot knelpunt worden. (FL)

Klik hier voor de Economische Wegwijzer en klik hier voor de Economische Wegwijzer: nader verklaard.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur