Ruim baan voor verbreding A27 Amelisweerd

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn blij met de brede politieke steun voor de verbreding van de A27 Amelisweerd.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn blij met de brede politieke steun voor de verbreding van de A27 Amelisweerd. Volgens TLN en EVO staat nu niets meer een verbreding in de weg en kan het ministerie van Infrastructuur en Milieu starten met de voorbereidingen. Volgens de organisaties is het van groot belang dat A27 wordt verbreed zodat de alsmaar stijgende fileproblemen op dit traject effectief worden aangepakt. Met een variant voor 2 keer 7 rijstroken kiest de minister voor de meest robuuste,  verkeersveilige en kostenefficiënte oplossing.

Economische schade
De files op de Ring Utrecht kosten het goederenvervoer zo'n 54 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit de Economische Wegwijzer van TLN en EVO. De A27 is dan ook één van de drukst bereden snelwegen van Nederland. In 2010 bedroeg de directe vertragingsschade voor het goederenvervoer op dit traject alleen al zo'n acht miljoen euro. Volgens TLN en EVO is het van groot belang dat de A27 daarom wordt verbreed zodat het verkeer in de regio Utrecht in beweging blijft en de bereikbaarheid verbetert.

Meerderheid
Tijdens het zogenaamde Vervolgoverleg (VAO) MIRT (Meerjarenprogramma  Infrastructuur, Ruimte en Transport) waren een aantal moties ingediend die betrekking hadden op de verbreding van de A27. Volgens TLN en EVO zouden deze moties de verbreding van de A27 vertragen. Gisteren is over deze moties gestemd en geen van hen heeft een meerderheid behaald. Volgens TLN en EVO zijn nu de belangrijkste politieke hobbels genomen en is de weg vrij om met de voorbereidingen voor de verbreding van de A27 te starten.

Natuur en compensatie
De verbreding van de A27 gaat samen met veel aandacht voor de natuur. Zo worden er compensatiemaatregelen genomen die eventuele nadelige effecten op de natuur tegengaan en er toe bijdragen dat er in de toekomst een groter natuurgebied wordt ontwikkeld. Dit natuurgebied zal waarschijnlijk in de buurt van Amelisweerd komen. Een van deze maatregelen bestaat uit een overkapping van de verbreedde snelwegbak. Dankzij deze overkapping wordt de historische verbinding van het gebied Amelisweerd met de stad hersteld. Hierdoor kunnen veel Utrechtenaren op eenvoudige wijze het natuurgebied bereiken. Deze overkapping draagt bovendien bij om de geluidshinder en luchtvervuiling  in de omgeving te verminderen

Veiliger en schoner
De verbreding naar 2 keer 7 rijstroken heeft als groot voordeel dat het regionale verkeer van het doorgaande verkeer kan worden gescheiden. Veel ongelukken en files op dit traject ontstaan door zogenaamde weeffouten in combinatie met een te hoog verkeersaanbod. Gevolg is dat er lange files met stilstaande of langzaam rijdende voertuigen ontstaan. Dit kan straks worden voorkomen. Naast economisch voordelen zijn er dus ook belangrijke natuur- , veiligheid- en milieuvoordelen, aldus TLN en EVO. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur