Ruimbaan voor ecocombi in Soest

Goed nieuws voor de TLN-leden Ben Beck en Dorrestijn. Na een eerdere afwijzing heeft de gemeente Soest er nu mee ingestemd om de twee bedrijventerreinen waar de bedrijven zitten, als kerngebied voor ecocombi's vrij te geven.

Goed nieuws voor de TLN-leden Ben Beck en Dorrestijn. Na een eerdere afwijzing heeft de gemeente Soest er nu mee ingestemd om de twee bedrijventerreinen waar de bedrijven zitten, als kerngebied vrij te geven. Dat betekent dat Ben Beck en Dorrestijn voortaan met ecocombi's naar hun thuisbasis kunnen rijden. TLN is verheugd met het besluit.

De ecocombi is een efficiente,  duurzame en veilige vorm van vervoer. Gebruik van ecocombi's levert een flinke besparing op aan CO2 uitstoot op en het zorgt voor minder voertuigbewegingen. TLN is daarom van mening dat gebieden die qua locatie en bereikbaarheid geschikt zijn voor de inzet van ecocombi's, hiervoor ook moeten worden vrijgegeven. De afgelopen maanden is daar veel energie in gestoken. Met succes. Naast het rijkswegennet zijn er inmiddels ruim 650 kerngebieden voor ecocombi's vrijgegeven.

Met ingang van 1 januari 2013 treedt er nieuwe regelgeving voor ecocombi's in werking. TLN is nauw bij dit proces betrokken. Het streven van TLN is erop gericht de inzetmogelijkheden voor ecocombi's in Nederland en daarbuiten verder te vergroten. (FL) 

Gerelateerde onderwerpen

Ecocombi / LZV