Strafpuntenregister jaar uitgesteld

Het ERRU strafpuntenregister wordt met een jaar uitgesteld tot 1 oktober 2014.

Het ERRU strafpuntenregister wordt met een jaar uitgesteld tot 1 oktober 2014. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is tevreden met dit besluit. TLN heeft er altijd op aangedrongen dat het strafpuntenregister in iedere Europese Lidstaat tegelijk moet worden ingevoerd. Op dit moment voldoen slechts 8 EU lidstaten aan die eis. Overtredingen die Nederlandse transportondernemers nu in het buitenland begaan, worden wel bestraft, maar wegen het komende jaar nog niet mee voor het strafpuntenregister.

Het strafpuntenregister is een digitale registratie van ernstige overtredingen van transportbedrijven in Europa. Doel van dit register is om malafide transportbedrijven aan te kunnen pakken. Elke Lidstaat is verplicht om een strafpuntenregister op te zetten. Begaat een transportonderneming een ernstige overtreding in een EU land, dan wordt deze overtreding doorgestuurd naar de inspectiedienst in het land van herkomst van de transportondernemer. Deze zal de overtreding vervolgens beoordelen en al dan niet opnemen in het strafpuntenregister.

Iedereen tegelijk invoeren
TLN is voorstander van een harde aanpak van malafide transportbedrijven. Volgens TLN moeten alle transportbedrijven uit de EU die een ernstige overtreding begaan echter gelijk worden behandeld. Het is daarom belangrijk dat iedere Lidstaat tegelijk van start gaat met dit systeem. Dat is nu nog niet het geval omdat 20 Lidstaten nog niet klaar zijn om het register in te voeren. Op verzoek van ondermeer TLN heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu daarom besloten om het strafpuntenregister op dit moment nog niet in Nederland in te voeren en met een jaar uit te stellen.

Europese wetgeving
Het strafpuntenregister is door de Europese Commissie ontwikkeld en gebaseerd op de zogenaamde Europese Verordening 1071/2009/EG. Deze verordening verplicht Lidstaten om een elektronisch strafpuntenregister (ERRU) op te zetten om daarmee overtreders in de transportsector aan te pakken. De afkorting ERRU staat voor Electronic Register of Road Transport Undertakings. Op grond van de verordening is een aantal zeer zware overtredingen geformuleerd. Begaat een transportonderneming een van deze overtredingen, dan wordt deze overtreding opgenomen in het strafpuntenregister. Een onderneming die na 1 oktober 2014 te veel van deze zware overtredingen begaat, kan op basis van dit puntenregister zijn vervoersvergunning verliezen. (FL)​

Gerelateerde onderwerpen

Toezicht en handhaving