TLN blij met voorstellen Asscher aanpak misstanden transportsector

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat harder optreden tegen misstanden in de transportsector.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat harder optreden tegen misstanden in de transportsector. Zo komen er 35 extra inspecteurs bij de inspectie SZW en worden regels aangescherpt. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij met deze toezegging. Volgens TLN is het van groot belang dat er strenger wordt gecontroleerd en gehandhaafd op misstanden in de transportsector. De maatregelen van Asscher liggen in lijn met de voorstellen die TLN samen met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen begin maart hebben gepresenteerd om misstanden in de sector effectief aan te pakken. TLN roept in navolging van Asscher ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (IenM) op om meer prioriteit te geven aan inspecties en handhaving.

Het voortbestaan van veel Nederlandse en Europese transportbedrijven wordt bedreigd door onduidelijke wetten en regels over toegang tot de markt. Daarnaast worden de huidige regels in de transportsector regelmatig slecht nageleefd en is de controle hierop te beperkt. Om de problemen effectief aan te pakken is een breed maatschappelijk draagvlak van werkgevers, werknemers, overheid en politiek nodig.

Handhaving
Door gebrek aan controle en handhaving neemt het risico op concurrentievervalsing toe. Bedrijven die de regels aan hun laars lappen hebben te vaak vrij spel waardoor eerlijke ondernemers steeds meer moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Bovendien waarschuwt TLN dat ook de veiligheid op de weg en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs in gevaar komen wanneer regels niet worden nagekomen. Het is daarom erg belangrijk dat de capaciteit van de inspectiediensten wordt uitgebreid. Minister Asscher komt de sector nu tegemoet en heeft ondermeer toegezegd dat er 35 extra inspecteurs komen.

Uitbreiding capaciteit Inspectie Leefbaarheid en Transport
Volgens TLN is de eerste belangrijke stap gezet. De organisatie roept in navolging van minister Asscher, nu ook minister Schultz van IenM nogmaals op om de bezuinigingen op de Inspectiedienst Leefbaarheid en Transport (ILT) terug te draaien en om juist extra middelen uit te trekken om de capaciteit van de ILT ook uit te breiden. Al eerder trok TLN bij minister Schultz aan de bel over de negatieve gevolgen van de bezuinigen op haar inspectiedienst.

Position Paper
Om de wensen van werkgevers en werknemers kracht bij te zetten, heeft TLN samen met de vakbond FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen afgelopen maart een position paper gepresenteerd. In het position paper staat opgesomd welke problemen de organisaties zien binnen de transportsector. Een van de belangrijke punten is dat de verschillende inspectiediensten te weinig capaciteit hebben om effectief te handhaven. (FL)

 

Gerelateerde onderwerpen

Toezicht en handhaving