Persbericht - TLN doet winteroproep aan leden

TLN doet een oproep aan haar leden om tijdens extreme weersomstandigheden goede voorzorgsmaatregelen te nemen die de veiligheid van de chauffeur en medeweggebruiker waarborgen.

TLN doet een oproep aan haar leden om tijdens extreme weersomstandigheden goede voorzorgsmaatregelen te nemen die de veiligheid van de chauffeur en medeweggebruiker waarborgen. Pas uw rijgedrag aan en houdt rekening met medeweggebruikers. Volgens TLN is verkeersveiligheid de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle weggebruikers (vracht- en personenvervoer) en de wegbeheerders. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de juiste voorbereidingen treffen. Op deze manier kan het verkeer ook tijdens winterse omstandigheden blijven doorstromen en voorkomen we discussies over rijverboden en veiligheid die het imago van alle weggebruikers schaadt. Want zonder transport staat alles stil.

Vandaag had Nederland met de eerste serieuze sneeuwval en gladheid van dit jaar te maken. Hierdoor ontstonden er meer en langere files dan normaal. De winter is nog maar pas begonnen en TLN verwacht dat komende maanden meer winterse dagen het verkeer zullen treffen. Ook voor morgen is er slecht weer voorspeld. Veel en langdurige sneeuwval heeft gevolgen voor de economie en de doorstroming op de wegen. Door goede voorbereiding en adequaat te reageren op winterweer, kunnen weggebruikers de kans op extreme filevorming in de donkere maanden tot een minimum beperken.

Voorzorgsmaatregelen
Veilig de weg op hangt sterk samen met voorzorgsmaatregelen. Zo adviseert TLN haar leden om de kwaliteit en de profieldiepte van de banden alsook de verlichting goed te controleren, lading stevig vast te zetten, spiegels juist af te stellen en de ruiten goed schoon te houden. Bovendien is het belangrijk om de vrachtauto zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden zodat brokken ijs of sneeuw tijdens de rit niet van de vrachtauto kunnen vallen.

Gevaarlijke stoffen
Als door weersomstandigheden het zicht minder is dan 50 meter of het wegdek glad, dan is vervoer met gevaarlijke stoffen over de weg verboden. De Inspectie voert tijdens dergelijke weersomstandigheden vaak extra wegcontroles uit.

Professioneel weggedrag
Naast goede voorzorgsmaatregelen, is professioneel weggedrag minstens zo belangrijk. Nederlandse transportondernemers behoren tot de meest professionele van Europa en kunnen deze kennis en expertise ondermeer aanwenden om vooraf te bepalen of het verantwoord is om de weg op te gaan of niet. Hierbij speelt het advies van de KLPD, Rijkswaterstaat en TLN een belangrijke rol. Volgens TLN begrijpt de professionele chauffeur de kwetsbaarheid van andere verkeersdeelnemer, realiseert hij of zij zich dat tijdens winterweer de directe aanwezigheid van vrachtauto's als onprettig kan worden ervaren en past het gedrag onderweg hier op aan. Volgens TLN mag deze professionaliteit ook van andere weggebruikers verwacht worden, door goed rekening te houden met de beperkingen van vrachtauto's. Deze gezamenlijk verantwoordelijkheid is de sleutel tot verkeersveiligheid.

Wegbeheerder
Volgens TLN is de wegbeheerder verantwoordelijk voor het begaanbaar houden van de wegen. Bekend is dat juist viaducten en op- en afritten als eerste problemen opleveren voor vrachtauto's. TLN vraagt daarom de wegbeheerders in het kader van veiligheid en doorstroming extra aandacht te geven aan het begaanbaar houden van deze locaties voor vrachtauto's. (FL)

 

Gerelateerde onderwerpen

Verkeersveiligheid