Persbericht - TLN en EVO blij met verruiming venstertijden Amsterdam

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn blij dat de gemeente Amsterdam de venstertijden (laad- en lostijden) in de binnenstad gaat verruimen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn blij dat de gemeente Amsterdam de venstertijden (laad- en lostijden) in de binnenstad gaat verruimen. Het besluit tot verruiming volgt op een proef met verruiming van de venstertijden gedurende het afgelopen jaar en dit jaar. TLN en EVO pleiten al lange tijd voor ruimere venstertijden. En met succes. De maatregel is van belang in de strijd tegen de files en de ontwikkeling van meer duurzaam en efficiënt vervoer.

Proef
De verruiming van de venstertijden gaat vanaf 1 september 2012 in. De maatregel geldt voor de Amsterdamse winkelgebieden Koningsplein, Leidsestraat, Amsterdamse Poort en het Oostplein. In samenwerking met ondermeer TLN en EVO, is in 2011 en 2012 in een uitgebreide proef gekeken naar de effecten van ruimere venstertijden. Uit de proef bleek dat het totaal aantal vrachtauto kilometers met 2% was afgenomen terwijl zowel het openbaarvervoer als het publiek geen extra overlast hebben ervaren.

Meer duurzaam en efficiënt vervoer
TLN en EVO pleiten al langere tijd voor ruimere en uniforme venstertijden. Verruiming van de venstertijden draagt bij aan vermindering van de filedruk en aan de verdere ontwikkeling van duurzaam en efficiënt vervoer. Immers, vervoerders en verladers hoeven niet meer tijdens de drukke ochtendspits de stad in, waardoor de verkeershinder wordt verminderd. Daarnaast kunnen zij met een vollere vrachtauto de stad in en hoeven daardoor minder ritten te plannen.  Dit bevordert de leefbaarheid en de veiligheid in de binnenstad.

Goed voorbeeld doet volgen
TLN en EVO zijn blij met de resultaten en het initiatief van de gemeente Amsterdam. De venstertijdproblematiek is TLN en EVO al jaren een doorn in het oog. Al lange tijd wordt geprobeerd om op landelijk niveau tot een meer uniform stedelijk distributiebeleid te komen. Dit heeft tot nu toe nog onvoldoende opgeleverd. Zolang gemeenten de eindbevoegdheid hebben over het binnenstedelijk distributiebeleid, zullen er per stad grote verschillen blijven bestaan. TLN en EVO hopen dat in navolging van Amsterdam, meerdere gemeenten in Nederland het goede voorbeeld zullen volgen. De eerste signalen zijn hoopgevend. Zo starten er dit najaar proeven met verruimde venstertijden in onder meer Alkmaar en omstreken, en in de regio West-Friesland. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie