TLN en EVO verbijsterd over stille extra bezuiniging op bereikbaarheid

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn net als Bouwend Nederland onaangenaam verrast door de sluipende extra bezuiniging van het kabinet op het Infrastructuurfonds.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn net als Bouwend Nederland onaangenaam verrast door de sluipende extra bezuiniging van het kabinet op het Infrastructuurfonds. Begin maart wekte het kabinet - in reactie op de nieuwe CPB-ramingen - nog de suggestie dat er 300 miljoen euro extra wordt besteed aan infrastructuurprojecten. In het pakket maatregelen wordt echter ook opgenomen dat de jaarlijkse inflatiecorrectie op het Infrastructuurfonds wordt geschrapt. Bouwend Nederland heeft de gevolgen daarvan nu berekend op een korting van 160 miljoen euro per jaar, optellend tot 2,6 miljard euro tot en met 2028.

Infrastructuurfonds plunderpot kabinet
Sinds het regeerakkoord van het kabinet Rutte-I zijn er inmiddels vele miljarden euro's uit het Infrastructuurfonds gehaald. Al bij de totstandkoming van het tweede kabinet-Rutte kwalificeerden EVO en TLN het Infrastructuurfonds als een ‘grabbelton'. Inmiddels lijkt het een plunderpot geworden. Het kan bijna niet anders of de minister en de staatssecretaris moeten hun eerder gemaakte bezuinigingsplannen opnieuw gaan bekijken. TLN en EVO vrezen dat wederom projecten moeten worden uitgesteld en geschrapt. Dit gaat ten koste van de verdiencapaciteit van ons land.

Melkkoe
De transportsector en alle bedrijven die goederen vervoeren worden hiermee een nog grotere melkkoe dan ze al zijn. Het kabinet verhoogt allerhande heffingen en accijnzen die het verladend en vervoerend bedrijfsleven moeten betalen voor het gebruik van de weg, zoals de hogere dieselaccijns en het schrappen van de rode diesel. En voor dat geld zien de bedrijven steeds minder terug. Het resultaat zal zijn dat - ondanks de verbeteringen van de laatste jaren - de economische schade door files onaanvaardbaar hoog blijft.

Blokkeren
TLN en EVO doen een beroep op de Tweede Kamer om de nieuwe bezuiniging op het Infrastructuurfonds te blokkeren. De organisaties wijzen op de uitspraak van het IMF vorige week dat het kabinet vooral moet focussen op de middellange termijn en dat extra bezuinigingen niet nodig zijn. (FL)

 

 

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur