TLN onaangenaam verrast door distributiebeleid Lelystad

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn onaangenaam verrast door het besluit van de gemeente Lelystad om de regels voor de bevoorrading van het voetgangersgebied in de binnenstad aan te scherpen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn onaangenaam verrast door het besluit van de gemeente Lelystad om de regels voor de bevoorrading van het voetgangersgebied in de binnenstad aan te scherpen. Beide organisaties pleiten al jaren voor betere afstemming van bijvoorbeeld de bevoorradingstijden (venstertijden) in Flevoland, maar volgens de gemeenten waren er geen problemen. In Lelystad blijkt het tegendeel nu dus waar. TLN en EVO roepen de gemeente Lelystad daarom op om alsnog met elkaar om tafel te gaan en samen naar oplossingen te zoeken om de problemen effectief aan te pakken.

De gemeente Lelystad is van mening dat er buiten de venstertijden teveel voertuigen in het voetgangersgebied rijden en heeft daarom eenzijdig een aantal maatregelen aangekondigd. Het wordt nu lastiger om een ontheffing te krijgen en de kosten voor een ontheffing worden hoger als daar vaker gebruik van wordt gemaakt. Deze maatregelen hebben mogelijk nadelige gevolgen voor betrokken ondernemers.

Gemiste kans
TLN en EVO zijn verbaasd over deze plotselinge actie. Tot voor kort waren er volgens de gemeente geen problemen en maatregelen dus ook niet nodig. Het tegendeel blijkt nu waar en zonder overleg met TLN en EVO heeft de gemeente de regels verscherpt. ‘Een gemiste kans om de bevoorrading gezamenlijk te verbeteren', aldus TLN en EVO.

Nader onderzoek
Er moet volgens de organisaties eerst een inventarisatie komen waar de problemen precies liggen, voordat er maatregelen worden genomen. Daarnaast is in 2008 een zogenaamd bevoorradingsprofiel voor het voetgangersgebied in Lelystad opgesteld. Een van de aanbevelingen was dat er een overleg gestart zou worden tussen ontvangers, bevoorraders en de gemeente over de bevoorrading van de binnenstad. Dit is echter nooit van de grond gekomen.

Gezamenlijke aanpak
TLN en EVO roepen de gemeente Lelystad op om met de betrokken partijen om tafel te gaan zitten. Het klakkeloos aanscherpen van de regels en het wijzigen van de kosten voor een ontheffing kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van ondernemers. Er moeten mogelijk meer voertuigen worden ingezet om dezelfde hoeveelheid goederen af te leveren. Uiteindelijk is dit van negatieve invloed op de leefbaarheid verkeersveiligheid In de stad. (FL)

Radiointerview TLN met omroep Flevoland

 

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur