TLN organiseert ketenbijeenkomst gevaarlijke stoffen

In een reactie op de tv uitzending van Zembla over misstanden in het vervoer van gevaarlijk stoffen, heeft TLN de minister van Infrastructuur & Milieu opgeroepen nader onderzoek te doen naar (mogelijke) misstanden in de sector, handhaving te intensiveren en benadrukt dat bedrijven die de wettelijke regels overtreden moeten worden aangepakt.

In een reactie op de tv uitzending van Zembla over misstanden in het vervoer van gevaarlijk stoffen, heeft TLN de minister van Infrastructuur & Milieu opgeroepen nader onderzoek te doen naar (mogelijke) misstanden in de sector, handhaving te intensiveren en benadrukt dat bedrijven die de wettelijke regels overtreden moeten worden aangepakt. TLN heeft daarnaast betrokken partijen in de chemieketen uitgenodigd om over de geschetste problemen in gesprek te gaan. Deze bijeenkomst vond op 9 januari jl. plaats.    
       
Bijeenkomst gevaarlijke stoffen
Bij dit overleg waren vertegenwoordigers van TLN, de deelmarkt tank- en silovervoer (DTSA) van TLN, verladersorganisatie EVO, VNCI (Vereniging Nederlandse Chemische Industrie), de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en ILT aanwezig. De deelnemende partijen onderstreepten tijdens dit overleg dat er een gezamenlijke (keten-) verantwoordelijkheid bestaat en dat aanpak van gesignaleerde problemen -  waar mogelijk -  alleen zinvol is als het gezamenlijk bedrijfsleven in de chemieketen zelf bereid is verbeteringen door te voeren.    

Vervolgoverleg
Medio 2013 zal een tweede bijeenkomst worden georganiseerd. In de aanloop naar deze bijeenkomst zal met de CTGG, waar genoemde ondernemersorganisaties allen lid van zijn, nadere besprekingen volgen ter voorbereiding van actie- en verbeterpunten in de chemieketen. Tijdens het tweede overleg zal door partijen besloten worden welke concrete problemen gezamenlijk worden aangepakt.               

Uitzending Zembla
Op 12 oktober jl. werd in het televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan (vermeende) misstanden in het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland. Zo zouden transportbedrijven in toenemende mate buitenlandse chauffeurs inzetten die niet altijd vakbekwaam zijn en/of niet over de juiste papieren beschikken. In de uitzending werd tevens geconstateerd dat de handhavende instantie - de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) - onvoldoende capaciteit heeft om eventuele misstanden te controleren. De uitzending zorgde in en buiten de transportsector voor veel commotie. Voor TLN reden om direct actie te ondernemen en alle partijen op te roepen om verantwoordelijkheid te nemen om de problemen aan te pakken. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Gevaarlijke stoffen