Persbericht - TLN petitie krijgt vervolg in Tweede Kamer

Op 25 oktober is de petitie van TLN besproken tijdens een overleg in de Tweede Kamer over een wetswijziging over de toegang tot de goederenvervoermarkt in Europa.

Op 25 oktober is de petitie van TLN besproken tijdens een overleg in de Tweede Kamer over een wetswijziging over de toegang tot de goederenvervoermarkt in Europa. Deze wet geldt vanaf december 2012 voor alle EU Lidstaten. De wet moet zorgen voor meer harmonisatie en betere handhaving van wetgeving in Europa, zoals op het gebied van cabotage, opleidingseisen, vestigingseisen, straffen van malafide ondernemers etc. Dit moet uiteindelijk leiden tot een eerlijke en gelijke transportmarkt in Europa. Dankzij de berichtgeving van afgelopen weken en de petitie van TLN, is een groot aantal onderwerpen besproken. Hieronder een overzicht:

Onderzoek misstanden in de sector
De minister wil met TLN in overleg op welke manier misstanden in de sector beter kunnen worden aangepakt. Op dit moment loopt er al een onderzoek naar exameneisen en misstanden in de arbeidsomstandigheden in de EU. De resultaten worden eind dit jaar bekend gemaakt. De minister wil samen met TLN bekijken of dit onderzoek nog moet worden aangevuld.

Lidstaten aanspreken op controle en handhaving
Bij concrete misstanden in bepaalde landen, zal de minister deze Lidstaten hier op aanspreken en specifieke doelgroepen strakker gaan controleren.

ADR documenten
Het ADR certificaat moet binnenkort in de hele EU aan een aantal strenge gelijke vormeisen voldoen, waardoor vervalsing een stuk moeilijker wordt gemaakt. Ook gaat de minister de berichtgeving rondom vervalsing van ADR en andere opleidingsdocumenten in Brussel bespreken.

Extra controles
Wanneer uit het lopende onderzoek naar misstanden in de sector en eventueel aanvullend onderzoek blijkt dat er meer gecontroleerd moet worden, zal de minister dit met de Kamer bespreken en kijken of hier extra geld voor beschikbaar kan worden gesteld. Op dit moment doen de ILenT en arbeidsinspectie onderzoek bij circa 20 transportbedrijven. Deze onderzoeken moeten eind dit jaar zijn afgerond.

Postbusconstructies
Vanaf a.s. december 2012 geldt in iedere Europese Lidstaat een zogenaamde eis van een reële vestiging. Alleen een postbusfirma is er dan niet meer bij. Deze regel wordt verder aangescherpt met de eis dat voor iedere vestiging een zogenaamde vervoersmanager wordt aangesteld. Deze manager moet de vereiste vakbekwaamheid inbrengen en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in die onderneming. TLN zal in het gesprek met minister Schultz er voor pleiten dat de Lidstaten en Europa scherp toezien op naleving van deze eisen, zodat het risico op misbruik wordt verkleind.

ILenT inspectie convenanten
Bij bedrijven die met de ILenT een inspectieconvenant hebben afgesloten maar waar overtredingen plaatsvinden, zullen weer vaste controles worden uitgevoerd.

Uitwisseling informatie
De uitwisseling van informatie tussen lidstaten over misstanden bij bedrijven, wordt beter geregeld.

Invoering nieuwe wetgeving
Bepaalde lidstaten zullen de nieuwe wetgeving niet voor december 2012 hebben geïmplementeerd in hun eigen wetgeving. Minister Schultz wil dat deze Lidstaten de wetgeving zo snel mogelijk gaan invoeren en dit in Europa aankaarten. Hiermee wil zij gelijke spelregels en handhavingeisen tussen alle lidstaten afdwingen. (FL)

 Klik hier voor de petitie of voor het persbericht van de aanbieding

Gerelateerde onderwerpen

Cabotage