Persbericht - TLN sluit zich aan bij CO2 registratie-initiatief

Transport en Logistiek Nederland (TLN) sluit zich aan bij het initiatief Green Freight Europe (GFE) dat beoogt de registratie te uniformeren van CO2 die samenhangt met goederenvervoer.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) sluit zich aan bij het initiatief Green Freight Europe (GFE) dat beoogt de registratie te uniformeren van CO2 die samenhangt met goederenvervoer. Met het lidmaatschap van GFE wil TLN naast het ontwikkelen van uniformiteit in GFE-verband bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de methodiek om de CO2-registratie op een goede en eenduidige manier te kunnen berekenen.

Met het lidmaatschap van GFE versterkt TLN haar actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de methodiek om CO2-registratie op een goede en eenduidige manier te kunnen berekenen. Dit is van groot belang om de volgende stappen te zetten naar verdere vergroening van het transport.

Verladers en vervoerders hechten steeds meer waarde aan het registreren en publiceren van de CO2-gegevens van hun transportactiviteiten. Dat gebeurt momenteel op allerlei verschillende manieren. TLN vindt het van groot belang de komende tijd in te zetten op het harmoniseren van de berekening en registratie van CO2. Anders dreigt in de toekomst een concurrentie op methodieken in plaats van op CO2-uitstoot.

GFE vormt een goed platform voor bedrijven die de registratie van CO2 serieus nemen. Verladers en vervoerders hebben baat bij het ontwikkelen van standaardisatie op dat vlak zodat de gevolgde methodieken over en weer worden erkend. Met de samenwerking wil TLN bovendien bereiken dat een berekeningswijze tot stand komt die vervoerders, verladers en wetenschappers ondersteunen en dien aansluit bij de internationale ontwikkelingen.

GFE is in maart 2012 van start gegaan. Een Europees opererende vereniging is opgericht voor zowel verladers, vervoerders als logistieke dienstverleners. Het aantal leden is inmiddels gegroeid tot ruim zestig. Verladersorganisatie EVO en de European Shippers' Council (ESC) verzorgen het neutrale secretariaat, gevestigd in Brussel. De Energy Saving Trust is gecontracteerd als technisch instituut om de leden te ondersteunen in de ontwikkeling van de methodologie, het platform en de dienstverlening rondom het platform. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

CO2-reductie