TLN steunt oproep verbreding A15

TLN herkent de door weggebruikers gesignaleerde problemen, zoals te weinig wegcapaciteit, het ontbreken van matrixborden en de colonnevorming door het vrachtverkeer op de A15.

TLN herkent de door weggebruikers gesignaleerde problemen, zoals te weinig wegcapaciteit, het ontbreken van matrixborden en de colonnevorming door het vrachtverkeer op de A15. TLN voert met het regionale bedrijfsleven al langer een lobby om de A15 te verbreden. TLN steunt daarom de voorstellen van de ANWB om de weg te verbreden en in- en uitrijstroken te verlengen. Ook moet er op gerichte plaatsen signalering worden aangebracht en is er ook een duidelijke verantwoordelijkheid voor veilig weggedrag bij de weggebruikers, zowel automobilisten als vrachtautochauffeurs. TLN is wel kritisch over het voorstel om het huidige inhaalverbod voor vrachtauto's uit te breiden. Het is bekend dat inhaalverboden er juist  toe leiden dat vrachtauto's in colonnes gaan rijden en de snelheidsverschillen tussen de linker en rechter rijstrook vergroten. TLN bepleit daarom een dynamisch inhaalverbod. Dit verbod gaat in op het moment dat er veel verkeer op de weg is, en wordt weer opgeheven zodra de verkeersintensiteit dit weer toelaat. TLN gaat hierover graag in overleg met Rijkswaterstaat. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur