TLN tegen volledig vrijgeven cabotage

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is tegen het volledig vrij geven van cabotage. Dit stelt de organisatie vandaag tijdens een speciale stakeholders bijeenkomst in Brussel over de toekomst van cabotage in Europa.

TLN vindt het nu nog te vroeg om cabotage in Europa helemaal vrij te geven. We moeten er eerst voor zorgen dat de spelregels voor de transportmarkt in alle EU lidstaten gelijk zijn en streng worden gehandhaafd. Dat is nu nog niet het geval. Daarnaast zijn de sociaaleconomische verschillen tussen met name de West- en Oost-Europse lidstaten op dit moment nog zo groot, dat er van een gelijk speelveld nauwelijks sprake is.

Steun voor cabotage standpunt TLN
Tijdens een speciale bijeenkomst vandaag in Brussel worden 5 scenario's van de EC besproken over de toekomst van cabotage. Cabotage is binnenlands vervoer door een in het buitenland gevestigde transporteur. In heel Europa geldt dat een vervoerder niet meer dan 3 binnenlandse ritten in een week in het buitenland mag doen.
Alle scenario's gaan uit van een verdere verruiming van cabotage. TLN mist echter een 6e scenario waarin cabotage op dit moment nog niet wordt vrijgegeven. Bijna alle van de vandaag aanwezige partijen steunen het standpunt van TLN om cabotage voorlopig nog niet vrij te geven. Het nu verder openstellen van de vervoersmarkt zou zeer negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse vervoerders.

Onvoldoende handhaving
In alle 5 scenario's die vandaag worden besproken, krijgt scherpere handhaving een centrale plek. Voor TLN is dit van groot belang. Op dit moment laat de handhaving op cabotage volstrekt te wensen over. Binnen Europa gelden duidelijke regels voor cabotage, maar door gebrek aan controle hierop hebben buitenlandse vervoerders in Nederland feitelijk vrij spel. Illegaal vervoer door buitenlanders werkt concurrentie vervalsend waardoor Nederlandse bedrijven uit de markt worden gedrukt. Door gebrek aan geld en prioriteiten hebben inspectiediensten door heel Europa te weinig aandacht voor illegale activiteiten van buitenlandse vervoerders.

Voorstel Europese Commissie
De uitkomsten van de discussie vandaag, worden door de Commissie meegenomen in het bepalen van een nieuw toekomstig beleid voor cabotage. Dit voorstel wordt naar verwachting voor de zomer van de 2013 gepresenteerd. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Cabotage