Persbericht - TLN verwelkomt extra ruimte voor goederenvervoer op A2

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO hebben instemmend gereageerd op de opening van weer een verbreed wegvak op de A2. De nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu heeft maandag jl. in aanwezigheid van de regionale bestuurders de verbrede A2 opengesteld. Schultz van Haegen gaat door waar Eurlings is gestopt, en dat schept vertrouwen, aldus de logistieke belangenbehartigers.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO hebben instemmend gereageerd op de opening van weer een verbreed wegvak op de A2. De nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu heeft maandag jl. in aanwezigheid van de regionale bestuurders de verbrede A2 opengesteld. Schultz van Haegen gaat door waar Eurlings is gestopt, en dat schept vertrouwen, aldus de logistieke belangenbehartigers.

TLN en EVO pleiten al jaren voor extra capaciteit op de ader die noord-west Nederland verbindt met het zuiden van Limburg. Dagelijks rijden er meer dan 20.000 vrachtvoertuigen tussen  het knooppunt Everdingen en Deil. De vele files op de hele A2 hebben het bedrijfsleven de afgelopen jaren dan ook miljoenen euro's gekost. Alleen al de files tussen Ouderijn en Everdingen kostte het bedrijfsleven jaarlijks circa 17 miljoen euro.  

TLN en EVO wijzen er op dat zodra  de Landtunnel bij Utrecht geopend wordt de doorstroming op de A2 boven de rivieren weer op een acceptabel niveau is gebracht. "Dat is een pluim waard voor zowel Rijkswaterstaat als de kabinetten die hiervoor hebben gestreden", aldus TLN en EVO.

Naast de aanpak van de A2 boven de rivieren zijn ten zuiden daarvan dit jaar reeds de randwegen van Den Bosch en Eindhoven opgeleverd. Ook zal Rijkswaterstaat in de periode 2011-2013 de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven  verbreed worden naar 2x3 rijstroken . Nog verder op het traject naar het zuiden worden momenteel spitsstroken aangelegd tussen Maasbracht en Urmond en wordt in 2015 de dubbeldekstunnel bij Maastricht opgeleverd. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur