Persbericht - TLN verwerpt verhoging assurantiebelasting

Transportondernemers zijn per 1 januari 2013 jaarlijks veel meer geld kwijt aan verzekeringen als gevolg van de verhoging van de assurantiebelasting. Alleen al de lastenverzwaring over het wagenpark van de sector beroepsgoederenvervoer bedraagt rond de 45 miljoen euro.

Transportondernemers zijn per 1 januari 2013 jaarlijks veel meer geld kwijt aan verzekeringen als gevolg van de verhoging van de assurantiebelasting. Alleen al de lastenverzwaring over het wagenpark van de sector beroepsgoederenvervoer bedraagt rond de 45 miljoen euro. ‘De moed zakt je steeds verder in de schoenen', aldus Transport en Logistiek Nederland (TLN). Het gaat historisch slecht met de sector en onze economie. ‘Hoeveel extra kosten kan een transportondernemer nu nog dragen?'

Verhoging assurantiebelasting
Op 1 oktober jl. hebben VVD en PvdA het Deelakkoord begroting 2013 gepubliceerd. Hierin wordt onder meer een verhoging van de assurantiebelasting naar 21% (was 9,7%) voorgesteld. Dit betekent in de praktijk een lastenverhoging voor alle Nederlanders, maar zeker ook voor ondernemers. Ook de sector transport en logistiek kan een flinke kostenstijging tegemoet zien. TLN heeft berekend dat een ondernemer met 10 vrachtauto's per jaar al gauw tussen de 3.000 en 7.500 euro (afhankelijk van type voertuig en soort autoverzekering) aan extra kosten kwijt is over zijn wagenpark zonder er iets voor terug te krijgen. Bovendien zijn daar de meerkosten over bijvoorbeeld de transportschadeverzekering, inboedelverzekering, opstal- en rechtsbijstandverzekering etc. niet in meegenomen en komen daar nog bovenop.

De ondernemer weer de dupe
TLN verwerpt de maatregel van het kabinet. De rekening van de overheid wordt weer bij het bedrijfsleven en de burgers gelegd. Bovendien schrapt het kabinet ook nog eens voor ruim een half miljard euro aan lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Het wordt de ondernemers erg moeilijk gemaakt in Nederland. Volgens TLN moeten ondernemers juist de ruimte krijgen om te kunnen investeren, in plaats van in te moeten teren op hun reserves die al ruimschoots zijn aangesproken. ‘Zij zijn degenen die onze economie weer moeten aanslingeren. Die moet je niet ontmoedigen met dergelijke maatregelen', aldus TLN directeur Peter Sierat.

Brede coalitievorming
TLN heeft haar zorgen bij de politiek onder de aandacht gebracht en sluit zich aan bij de lobby van VNO-NCW. Volgens TLN is het nu van belang om met een zo breed mogelijke coalitie vanuit het bedrijfsleven de negatieve gevolgen van dit voorstel onder de aandacht te brengen van de politiek met als doel dat de maatregel wordt ingetrokken. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Belastingen en subsidies