TLN geeft inzicht in stedelijke distributie

Bereikbaarheid van de binnenstad en het verduurzamen van het stedelijke distributie zijn onderwerpen op de agenda’s van lokaal, nationaal als Europees niveau.

​​​Met de introductie van de Kaart Stedelijke Distributie wordt een belangrijke stap gezet in het inzichtelijk maken van distributie door het beroepsgoederenvervoer naar onze binnensteden. Bereikbaarheid van de binnenstad en het verduurzamen van het stedelijke distributie zijn onderwerpen op de agenda’s van veel overheden op zowel lokaal, nationaal als Europees niveau. Vaak ontbreekt het aan inzicht in de huidige mogelijkheden.

Met de Kaart Stedelijke Distributie geeft TLN concreet antwoord op vragen die in veel discussies over het verduurzamen van het stedelijk distributievervoer telkens weer wordt gesteld: ‘Waarom organiseren we het distributievervoer in de binnenstad niet vanuit stadsdistributiecentra?’ en ‘Waarom wordt er niet beter samengewerkt zodat er meer goederen gebundeld uitgeleverd kunnen worden?’ Met behulp van de kaart kunnen gemeentes en alle bedrijven die in de binnensteden willen leveren nu eenvoudig de weg vinden naar een geschikt stads- of regio-DC. En ook de partners in de netwerken zijn met behulp van de kaart snel te vinden. De kaart maakt in één oogopslag duidelijk dat het beroepsgoederenvervoer hieraan invulling geeft.

Op de Kaart Stedelijke Distributie laten specialisten in het distributievervoer zien waar zij zijn gevestigd, waar hun stads- en regio-distributiecentra zich bevinden en in welke netwerken zij samenwerken. Ook kan men bijvoorbeeld selecteren op distributievervoerders die rijden met alternatieve brandstoffen en/of beschikken over een of meer keurmerken.

 

U kunt de hier​​ kaart vinden. Op termijn zullen de mogelijkheden van de Kaart Stedelijke Distributie nog worden uitgebreid. ​

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie