TLN hamert bij Eurocommissaris Bulc op aanpak verstekelingen problematiek

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft in een gesprek met Eurocommissaris Bulc van Transport aangedrongen op een effectievere aanpak van de problemen die de transportsector ondervindt door illegale immigranten die als verstekeling aan boord van vrachtauto’s proberen te komen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft in een gesprek met Eurocommissaris Bulc van Transport aangedrongen op een effectievere aanpak van de problemen die de transportsector ondervindt door illegale immigranten die als verstekeling aan boord van vrachtauto’s proberen te komen.

TLN had samen met Dennis de Jong, lid van het Europese Parlement namens de SP om het gesprek met de transportcommissaris gevraagd. Tijdens het gesprek dat op 7 juli jl. plaatsvond in Straatsburg zijn concrete maatregelen voorgesteld om het wegtransport van goederen te beschermen tegen (kwaadwillende) migranten. Zo moet er onder andere meer douane en politie inzet en beveiligde parkeercapaciteit beschikbaar komen. Chauffeurs die zich aan alle veiligheidsprocedures houden, moeten gevrijwaard blijven van boetes. Ook de gevolgen van vertragingen door bijvoorbeeld de stakingen in Calais voor de rij- en rusttijden van chauffeurs mogen bij controles niet aangerekend worden.

Bulc erkent problematiek, hoog op agenda Nederlands kabinet
Eurocommissaris Bulc erkende de problematiek en zegde haar hulp toe om oplossingen en maatregelen op Europees niveau en in de lidstaten te ondersteunen. Nederland – specifiek de sector en het kabinet - loopt volgens Bulc voorop in het aankaarten van het probleem en met het doen van concrete voorstellen. Zo was minister Schultz van Infrastructuur en Milieu de eerste die bij haar en bij de Engelse en Franse transportministers vroeg om maatregelen. Maar ook de bewindslieden van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de problemen rond Calais hoog op de agenda gezet. TLN is blij met die steun vanuit het Nederlandse kabinet. Het is nu zaak dat de betrokken landen gezamenlijk in actie komen om transporteurs en chauffeurs veilig en ongehinderd hun werk te kunnen laten doen.


 
Van links naar rechts: Myriam Jans (TLN,) Maarten de Graauw (Wim Bosman) Violeta Bulc (Eurocommissaris van transport) en Jelle Boonstra (TLN).

Gerelateerde onderwerpen

Verstekelingen