TLN onaangenaam verrast door plan Rotterdam uitbreiding milieuzones

De gemeente Rotterdam heeft een plan gelanceerd  om de milieuzone in de stad uit te breiden. De huidige milieuzone voor vrachtverkeer moet volgens het college van Burgemeester en Wethouders worden vergroot tot de gehele stad ten noorden van de Maas en ook gaan gelden voor bestelverkeer. Aanvullend heeft het college het idee gelanceerd om de eisen voor het vrachtverkeer zodanig aan te scherpen dat vanaf juli 2016 uitsluitend nog de allerschoonste vrachtauto's (Euro6) de stad in mogen.

TLN onaangenaam verrast door plan Rotterdam uitbreiding milieuzones

Transport en Logistiek Nederland wil werkbare oplossing voor ondernemers in de binnenstad, vervoerders en de gemeente

De gemeente Rotterdam heeft een plan gelanceerd  om de milieuzone in de stad uit te breiden. De huidige milieuzone voor vrachtverkeer moet volgens het college van Burgemeester en Wethouders worden vergroot tot de gehele stad ten noorden van de Maas en ook gaan gelden voor bestelverkeer. Aanvullend heeft het college het idee gelanceerd om de eisen voor het vrachtverkeer zodanig aan te scherpen dat vanaf juli 2016 uitsluitend nog de allerschoonste vrachtauto's (Euro6) de stad in mogen. 

Afspraak is afspraak?

TLN is pertinent tegen een inhoudelijke aanscherping van de milieuzone naar Euro6. Het staat allereerst haaks op de afspraken die in het landelijke convenant milieuzones zijn gemaakt waaraan ook Rotterdam zich heeft verbonden. Ten tweede doorkruist het voorstel de vorige week ondertekende Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie (ZES), die nota bene door de gemeente Rotterdam samen met meer dan 50 andere partijen is ondertekend. In deze overeenkomst is afgesproken dat alle partijen met positieve, stimulerende maatregelen toewerken naar schonere binnensteden in 2025. Enkele ambitieuze vervoerders zijn ook al daadwerkelijk bezig met de gemeente Rotterdam om invulling te geven aan de plannen. 'Het recente plan over aanscherping van de milieuzone slaat de energie volledig uit dit kansrijke traject', aldus Arthur van Dijk, voorzitter van TLN.

Samen op zoek naar werkbare oplossing

'Ik snap de ambities van wethouder Langenberg om de gezondheid van de Rotterdammers te willen verbeteren, 'aldus Van Dijk, maar wel met een gebalanceerd pakket aan maatregelen. De transportsector heeft de laatste jaren een enorme bijdrage geleverd met de huidige milieuzones in stad en haven. Nu is het tijd voor andere sectoren, zoals het bestelverkeer en personenverkeer, om hun steentje bij te dragen. Ook willen wij  graag met wethouder Langenberg in gesprek over het bundelen van de energie van de Green Deal ZES en Beter Benutten. Er zit nog winst in het combineren van beleidsdoelen van duurzaamheid en bereikbaarheid en projecten. Alles met maar één doel:  verbetering van de luchtkwaliteit op een werkbare manier voor ondernemers in de binnenstad, vervoerders en de gemeente.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of een hoge resolutie versie van de foto kunt u contact opnemen met Renée Reijers (woordvoerder TLN) 06-51806340 of rreijers@tln.nl

 

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones